Ägarboende nu rekordlönsamt i Finland

Report this content

Den bostadsinkomst som ägarboende ger är för tillfället historiskt hög i Finland. Att köpa ett eget hem är mera lönsamt än någonsin. Detta ser man på bostadsmarknaden i en ökning av dem som på riktigt söker en egen första bostad och i genomförda bostadsköp. Också konsumenternas avsikter att köpa en bostad har enligt februari månads konsumentbarometer ökat betydligt.

– Bostadsinkomsten har ökat i Finland med undantag av huvudstadsregionen. Den som bor i sin ägarbostad förtjänar för tillfället mera än någonsin, särskilt på inflyttningsområden. Detta beror på att bostadspriserna har utvecklats långsammare än förvärvsinkomsten och hyrorna åter har stigit klart mera än lönerna; berättar Sb-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen.

– Också konsumenternas avsikter att köpa bostad har enligt Statistikcentralens konsumentbarometer under början av året stigit högre än på många år. Senast har det indexpoängtal som beskriver avsikterna att köpa bostad varit nästan lika högt som nu åren 2011–2012, fortsätter Rantanen.

– Konsumentbarometern och avsikten att köpa bostad beskriver en människas känsloläge. I allmänhet tar det sin tid innan man går från tanke till handling dvs. till att till exempel köpa eller byta hem.

– På grund av de många ekonomiska osäkerhetsfaktorer som finns nu tror jag inte att det under innevarande år kommer att ske några större förändringar i någon riktning i bostadshandeln. För tillfället är vi spända på hur det ska gå med Brexit och på resultaten i vårens riksdagsval. De kan skaka om vår bostadsmarknad, rentav kraftigt för en tid.

Allt flera förstabostadsköpare nu på visningar

– Våra unga har fått den trygghetskänsla som ägarboende ger redan med modersmjölken, konstaterar Rantanen. – Jag är glad att förstabostadsköparna, nu när investerarnas intresse har minskat, igen håller på att få fotfäste på bostadsmarknaden.

– Genomsnittsåldern för förstabostadsköpare börjar närma sig 30. Unga bildar också familj senare än förut. De här går hand i hand. Att köpa ett eget hem är ett av de största besluten i livet, som det är förståeligt att många unga vill binda sig till först när den egna arbetssituationen och förmågan att betala lånet har stabiliserats, funderar Jukka Rantanen.

– Det finns förvisso också allt flera unga som själva bor på hyra men som köper en eller flera investeringsbostäder. De ökar på sitt eget kapital med investeringsbostäder som ger bra hyresinkomst, också för att betala de egna hyreskostnaderna. Att köpa ett eget hem blir aktuellt först när singellivet och resor omkring i världen byts till ett fast parförhållande eller det blir dags att bilda familj.

– Den senaste tiden har man talat mycket om de höga kostnaderna för husbolagslånen på nya bostäder efter de amorteringsfria åren. För förstabostadsköparen kan det vara ett bra och vettigt alternativ att köpa en bostad i ett nytt objekt. Det går att få en egen bostad med ett ganska litet eget personligt lån. I ett nytt hem slipper man under den tid man bor och äger bostaden sannolikt också sådana reparationer och renoveringar som orsakar extra kostnader. I den första bostaden bor man i allmänhet bara några år, den är inte en bostad för resten av livet, berättar Rantanen.

– Till skillnad från när jag själv var ung är hyresboende att beaktansvärt alternativ för alla, också utbildade unga med fast anställning. Att bo på hyra blir heller inte längre billigare, utan tvärtom. Det är ofta mycket dyrare än ägarboende, överallt i Finland, säger Rantanen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media