Bolånens lånetak kommer att återföras till 90 procent – vilket innebär följande

Report this content

Coronapandemin som utbröt under våren påverkade även bostadsmarknaden, vilket lett till att Finansinspektionen beslutat att höja lånetaket.

Finansinspektionen kommer att återföra lånetaket till 90 procent, och det kommer att gälla alla förutom dem som köper sin första bostad. Lånetaket sänktes 2018 när oron över hushållens skuldsättningsgrad steg. Enligt Markus Lauri, affärsverksamhetsdirektör för Sparbankens privatkundsverksamhet, kommer förändringen att hjälpa både säljare och köpare på bostadsmarknaden. 

”Förändringen är motiverad för att stödja bostadsmarknaden ur både köparens och säljarens perspektiv. När livssituationer ändrar, är det naturligt att det kommer ett behov för att byta hem. Coronasituationen har tillfälligt påverkat bostadsmarknaden, och det är fint att Finansinspektionen reagerat snabbt genom att återställa lånetaket” säger Lauri. 

Lånetakets höjning säkerställer arbetskraftsrörligheten

Att höja lånetaket stöder bostadshandeln, men är också en viktig åtgärd för att säkerställa arbetskraftsrörligheten. Lånetaket innebär att du för bolån upp till 90 procent av värdet på lånets säkerheter. 

”Till exempel att flytta till tillväxtcentra måste vara möjligt. En person kan till exempel under en längre tid betalt för sin egen lägenhet, men om bostadshandeln på området i fråga inte går, kan också drömmarnas arbetsplats på en ny ort förbli en dröm,” kommenterar Lauri. 

”Priser får inte döljas”

Lauri nämner att särskild försiktighet måste vidtas vid stora bostadsbolagslån, bostadsbolagslån med långa amorteringsfria perioder, samt med hyrd mark. Obalans i utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden regionalt har drivit utvecklingen av priserna till olika banor i stora städer och fallande områden. En ökning i bostadsbolagslån har varit ett sätt för marknaden att försöka minska dessa skillnader. 

”Priser får inte döljas och skulder måste alltid återbetalas. Vi går igenom dessa saker med våra kunder varje dag, vårt jobb är att hjälpa dig förstå dina egna ekonomiska möjligheter, på ett realistiskt och tryggt sätt,” avslutar Lauri. 

 

Ytterligare information:

Markus Lauri,
Affärsverksamhetsdirektör - privatkunder,
0400 296 123

 

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media