Coronakrisen driver fram det digitala språnget på den finska bostadsmarknaden

Report this content

Coronavirusepidemin påverkar hela vårt samhälle, även bostadshandeln. Sb-Hem har sett över sina rutiner och sina interna anvisningar med beaktande av statsrådets rekommendationer och de myndighetsbestämmelser som har trätt i kraft i syfte att skydda riskgrupperna och förhindra att viruset sprids. Coronaviruset har redan bidragit till att nya digitala verktyg snabbare har förankrats på bostadsmarknaden. Sb-Hem har infört live-bostadsvisningar för sina kunder.

– För oss är det synnerligen viktigt att arbeta ansvarsfullt enligt myndigheternas bestämmelser och rekommendationer och inte äventyra någons hälsa och säkerhet. Vi har gett anvisningar till förmedlarna i vår kedja om att de ska följa de myndighetsbestämmelser som har trätt i kraft och våra nya anvisningar i sitt dagliga arbete och i sin egen verksamhet med kompromisslös omsorg, berättar Sb-Hems VD Jukka Rantanen.

– I stället för allmänna bostadsvisningar visar vi tillsvidare bostäder endast på privata visningar. Våra förmedlare säkerställer ytterligare särskilt att även de kunder som kommer på privata visningar säkert är fullständigt friska och symtomfria. Dessutom får kunderna inte röra vid någonting i objektet – inte ens dörrar eller strömavbrytare. Förmedlaren ser till sin egen hygien och att han eller hon inte själv smittas. Handdesinfektionsmedel är en ny norm även på bostadsvisningar, berättar Rantanen om kedjans nyaste rutiner.

– Det är självklart att vi går extremt ansvarsfullt och försiktigt till väga i alla våra kundmöten. Särskilt försiktiga är vi när vi sköter ärenden med personer över 70 år eller personer som annars hör till riskgrupperna när dessa planerar att sälja, köpa eller byta bostad.

Live-visningar och digitala bostadsaffärer blir allt vanligare

– Elektronisk handel har redan under många år gjort intåg i vår bransch. Coronaviruset har drivit på den här utvecklingen. Redan nu genomförs det mer bostadsaffärer digitalt än normalt. Jag tror att användningen av elektroniska verktyg kommer att öka betydligt på grund av coronaviruset, säger Rantanen. – För tillfället ersätts kundmöten, värderings-, uppdrags- och anbudsförhandlingar vid samma bord av videoförhandlingar.

– Nu har vi också en god möjlighet att testa live-visningar av bostäder och införa dem i vår kedja. De verkar fungera utmärkt i mobiltelefoner, till exempel när det gäller första visningen av objekt som kommer för försäljning och när det gäller privata visningar, fortsätter Rantanen. – Kunderna har varit nöjda med virtuella visningar eftersom de kan undvika onödiga besök på bostadsvisningar.

– De som blir intresserade på en live-visning kan samtidigt som förmedlaren visar bostaden och dess detaljer ställa frågor till honom eller henne, förklarar Rantanen. – Du kan be att förmedlaren visar vyerna som öppnar sig från fönstren, gården och omgivningen, förvaringsutrymmena i bostaden, kaklen i badrummet eller att förmedlaren visar till exempel köket ännu en gång lite långsammare. Samtidigt kan du också komma överens om en egen visning i bostaden.

– Jag vill emellertid betona att trots att de virtuella bostadsvisningarna blir allt vanligare ska köparen alltid bekanta sig noggrant med objektet även på ort och ställe, framhäver Jukka Rantanen.

Nu är det bra tid för affärer

– Bostadshandeln är inte immun mot ekonomiska chocker. Vi vet emellertid att bostadshandeln inte stannade under depressionen på 90-talet eller lågkonjunkturen 2008, påminner Rantanen. – Även då gjorde man affärer. Jag skulle säga att det nu råder en lika bra tid för bostadsaffärer som när som helst annars. För tillfället finns det bra med utbud, det betyder att det är lättare att hitta ett nytt hem som faller en i smaken än om en tid när läget kanske har blivit lugnare. Det kan hända att en uppdämd efterfrågan ramlar in på marknaden och det finns färre intressanta alternativ att välja mellan.

– Det är också skäl att komma ihåg att marknaden alltid förr eller senare har återhämtat sig, även efter hårda slag, säger Sparbanksgruppens chefsekonom Henna Mikkonen.

– Många finländare kan genom sina val påverka hur snabbt ekonomin återhämtar sig. De som har kunnat samla på sig besparingar och en egen ekonomisk buffert kan nu använda dessa även för andras väl, till exempel genom att stöda lokala företagare, fortsätter Mikkonen. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar