Egen bostad är fortfarande den förmånligaste boendeformen

– Läget på vår bostadsmarknad är inte så svartvit som man på många håll låter förstå.Det är djärvt att påstå att det bara lönar sig att äga eller köpa en bostad i en stor stad, där priserna går upp, konstaterar Jukka Rantanen, verkställande direktör för Sb-Hem. – Varför borde bostadspriserna överhuvudtaget stiga beständigt? Alla har inte köpt eller kommer inte att köpa ett eget hem för att få vinst.

– För de flesta finländarna är bostaden ett hem och inte en investering. De flesta byter också hem och flyttar inom sin bostadsort, relativt nära den tidigare adressen. Då har en eventuell nedgång i värdet på bostaden ingen praktisk betydelse eftersom prisutvecklingen för olika bostadstyper är väldigt likartad. Storleken på mellanskillnaden förändras knappast på 10 år, tillägger Rantanen.

– Jag är också lite förbryllad över att man i den offentliga debatten helt och hållet verkar ha glömt folks boendepreferenser. Alla finländare vill inte bo i städer, och det övriga Finland utanför huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors håller inte på att avfolkas, fortsätter Rantanen.

– De senaste åren har hyrorna i Finland överlag stigit fortare än bostadspriserna, vilket gör att det blir ännu mer lockande att köpa en bostad. Dessutom har löntagarnas inkomster stigit snabbare än bostadspriserna, vilket innebär att det på flera orter är allt lättare att skaffa en egen bostad, säger Henna Mikkonen, chefsekonom för Sparbanksgruppen.– Eftersom räntorna är och troligen kommer att förbli låga ännu under flera år framåt, är det ägarbostäder som prefereras i allt högre grad. Allmänt taget anser jag att ägarbostad är en bra boendeform runtom i Finland. Jag förstår dock att människornas varierande livssituationer också talar för andra lösningar.

– Räntorna bör stiga med flera procent innan de börjar vålla betydande problem för personer med bostadslån, åtminstone om familjens ekonomiska situation är likadan som då lånet lyftes. I ett sådant fall prövas betalningsförmågan med en betydligt högre ränta, fortsätter Mikkonen. Enligt henne är de ekonomiska utsikterna för hushållen rätt gynnsamma trots att den ekonomiska tillväxten avklingar.I takt med löneuppgörelserna har hushållens disponibla inkomster stigit snabbare än inflationen.

Konsumenternas intentioner för bostadsköp är stora

– Konsumenternas intentioner att köpa bostad är fortfarande på en hög nivå i Finland. Ett oväntad och exceptionell situation är att de regionvisa intentionerna för bostadsköp i januari var störst i norra Finland och inte i huvudstadsregionen, säger Mikkonen.

– Statistiken visar att bostäder går bra åt även i många medelstora städer och kommuner med utflyttningsöverskott. I exempelvis Rovaniemi gjordes 8,6 procent mera bostadsaffärer i fjol än år 2018, konstaterar Rantanen.

Han berättar att antalet bostadsaffärer år 2019 ökade med hela 20,7 procent i Raumo, 8,3 procent i Salo och 7,2 procent i Seinäjoki. I Tavastehus ökade försäljningen av gamla bostäder med 9,7 procent jämfört med året innan.

– Vi arbetar på en riksomfattande nivå, även i kommuner med utflyttningsöverskott. Där kommer folk också kontinuerligt på bostadsvisningar och affärer ingås. Hushållens boningsort och boendeform beror på behov och ekonomiska resurser, konstaterar Rantanen.

För de allra flesta finländarna är bostaden ett hem och inte en investering

– Jag anser att man kunde ha lite is i magen då man påstår att våra småstäder tynar bort och att vårt land avfolkas utanför de stora tillväxtorterna, fortsätter Rantanen – Vi har en stark basindustri och arbetstillfällen runtom i Finland. Jag tror inte att man till exempel kommer att flytta massafabriker till huvudstadsregionen, Åbo eller Tammerfors.

– Vi har alltid haft områden, där man kan åka 100 kilometer utan att se ett enda hus och ödemark där fastigheterna inte i praktiken har något reellt värde. Tyvärr finns det statistik över bostadspriserna först från och med 1980-talet.

– Även om hushållens ekonomiska utsikter fortfarande är rätt positiva, lönar det sig att vid sidan av bostadssparandet också anlita andra sparformer, säger Mikkonen. – Den personliga förmögenheten kan tillväxa på lång sikt bara genom ett blygsamt fondsparande varje månad, även om priset på bostaden sjunker en aning.

– De som bor utanför huvudstadsregionen eller tillväxtorter har oftast gynnsammare möjligheter att spara, eftersom boendekostnaderna är betydligt lägre, tillägger Mikkonen. – Det är bättre att spara till en egen bostad än att inte spara alls. Om du bor i en hyresbostad går det lätt så att du helt glömmer att spara, konstaterar Mikkonen.

– Jag har aldrig ansett att mitt hem är en investering. Det är vår familjs hem. Jag vill bo på en liten ort nära naturen; det är mitt personliga val, konstaterar Rantanen till sist. – För att livskraften och basservicen ska kunna bevaras i små städer och kommuner, har kommunernas beslut och skötsel av ekonomin samt statsunderstöden en viktig roll.

Taggar: