Goda utsikter för bostadshandeln under resten av året

Report this content

Bostadsmarknaden har återhämtat sig efter det kraftiga raset till följd av coronan och lockdown i våras. I juli låg antalet bostadsaffärer i Finland på samma nivå som året innan. Under sommarmånaderna satte Sb-Hem nytt rekord i fråga om såväl antalet affärer som omsättningen och marknadsandelarna. Medan det totala antalet affärer i Finland minskade under januari–juli med 4,7 procent jämfört med året innan har antalet affärer som Sb-Hem har genomfört ökat med 13,2 procent.

Sb-Hems vd Jukka Rantanen tror att sommarens positiva läge kommer att hålla i sig på bostadsmarknaden även under återstoden av året. I juli satte Sb-Hem nytt rekord i fråga om såväl antalet affärer med nya och gamla bostäder som omsättningen. Bolagets omsättning ökade med hela 45 procent jämfört med året innan.

– Redan juni var en utmärkt försäljningsmånad för oss. Vi satte nytt omsättningsrekord, säger Rantanen.  – Även jag är förvånad över hur snabbt bostadsmarknaden har återgått till det normala.

– I dagsläget är det så gott som omöjligt att förutse bostadshandeln och ekonomin. Det finns så många variabler. För närvarande kan jag dock inte skönja några sådana faktorer som skulle bromsa bostadshandeln under hösten, säger Rantanen.  – Även om den befarande andra coronavågen drabbar Finland tror jag att den har mindre inverkan på ekonomin tack vare mer riktade begränsningar.

– Min bedömning är att vi kommer att nå nästan samma nivå som i fjol i fråga om det totala antalet affärer. Nu ligger vi på -4,7 procent, men under hösten kan vi mycket väl spurta ikapp och nå samma siffror som under fjolåret, säger Rantanen. – Utmaningen ligger i att vi alltjämt har brist på säljobjekt i många regioner. Efterfrågan är klart större än utbudet. Detta kan bromsa handelns utveckling under slutet av året.

Konsumenternas tilltro till den egna ekonomin har återhämtat sig snabbt

– Även så här sett med en ekonoms ögon finns det för närvarande inga faktorer som kan få bostadshandeln att rasa. Enligt den senaste konsumentbarometern har konsumenternas tilltro återställts till det långsiktiga medelvärdet till och med förvånansvärt snabbt. Konsumenternas avsikter att köpa bostad ligger också på en relativt god nivå, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.

– Enligt preliminära uppgifter har Finland klarat de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin betydligt bättre än andra EU-länder, när man jämför olika länders BNP-utveckling under årets andra kvartal, säger Mikkonen. – Även justeringen av lånetaket tillbaka till 90 procent stöder bostadshandeln och underlättar situationen för dem som ska köpa eller byta bostad.

– Klart är att viruslägets utveckling har stor inverkan på allt. En eventuell andra coronavåg och den sencykliska industrin utgör risker som kan äventyra en positiv utveckling i ekonomin och på bostadsmarknaden i Finland, säger Mikkonen.

Småhusboende har ökat i popularitet

– Coronan verkar ha gjort att småhusboendet har ökat i popularitet. Under början av året har nedgången i antalet affärer med höghuslägenheter varit betydligt större än i antalet affärer med radhus och enfamiljshus, säger Rantanen. – I huvudstadsregionen, särskilt i Esbo, har åtgången på enfamiljshus varit mycket god under sommaren. Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

Jukka Rantanen                                                              

Verkställande direktör, Sb-Hem Ab                             

050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

 

Henna Mikkonen

Chefsekonom, Sparbanksgruppen                             

040 564 7918, henna.mikkonen@sparbanken.fi

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har över 60 kontor i Finland. www.sbhem.fi www.sparbanken.fi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media