Handeln med enfamiljshus har blivit mycket livligare i Finland

Report this content

Bostadsmarknaden i Finland har utvecklats positivt sedan början av året. Bostadshandeln är livligare än väntat även på många mindre orter runt om i Finland. Antalet affärer med enfamiljshus har ökat särskilt kraftigt under det gångna året, med 7,3 procent i hela Finland. Det genomsnittliga priset på enfamiljshus har också stigit från tidigare år.

– I motsats till uppgifterna som cirkulerar offentligt är handeln med enfamiljshus livlig i Finland, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem. – Marknaden ligger 7,3 procent på plus i hela Finland. I Uleåborg har handeln med enfamiljshus ökat under årets nio första månader med hela 25,2 procent och i Tavastehus med 15,2 procent.

– Också den totala marknaden för begagnade bostäder har ökat med 2,7 procent. Handeln har tilltagit även på många mindre orter efter några lugna år. Totalt sett finns det ett positivt drag på vår bostadsmarknad för närvarande, och det finns inga tecken på att handeln kommer att avta eller stanna upp, säger Rantanen.

– Det är svårt att förutse bostadshandeln, eftersom det inom boende finns samma svårprognostiserade vågrörelse som inom alla andra trender. Efterfrågan på bostäder styrs av många föränderliga faktorer, säger Rantanen. – Utbudet av enfamiljshus har varit stort jämfört med efterfrågan under de senaste åren.

Huspriserna var relativt höga, vilket gjorde att efterfrågan koncentrerades mer till höghusbostäder. Nu har prisnivån på dem stärkts och efterfrågan vänt mot relativt sett förmånligare enfamiljshus.

– Många unga människor runt om i Finland som planerar att bilda familj satsar sannolikt hellre sin bostadsbudget på 150 000 euro i ett enfamiljshus än i en enrummare i centrum, säger Rantanen. – Enfamiljshusen ligger inte nödvändigtvis på landet, inte ens i kranskommunerna. Till exempel i Tavastehus börjar zonen med enfamiljshus på cirka en kilometers avstånd från centrum av staden. På många orter har de som bor i enfamiljshus precis samma tjänster i närområdet som de som bor i höghus i centrum.

– Medierna framhåller uppfattningen att alla vill bo i eller flytta till centrum av städerna. Det finns dock inte endast en sanning. Många drömmer om större bostad och naturnära boende. Just nu får du enfamiljshus i kranskommunerna med goda trafikförbindelser till samma priser som för 10 år sedan, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.

Handel med enfamiljshus sker året om – till skillnad från förr

– Typiskt för de gångna årtiondena var att handeln med enfamiljshus upphörde vid den första snön och tog fart igen på våren när snön smälte. I dag sker handeln med enfamiljshus året om, precis som med andra bostäder, säger Jukka Rantanen. – Många har dock fortfarande missuppfattningen att det inte är någon idé att försöka sälja enfamiljshus under vintermånaderna.

– Mest lättsålda är välskötta enfamiljshus där det inte finns några omedelbara större behov av renovering. Betydelsen av fastighetsunderhåll har betonats också på grund av att bankerna har skärpt villkoren för beviljande av renoveringslån. Köparna är särskilt intresserade av konditionsgranskade och inflyttningsklara enfamiljshus.

– Många som drömmer om ett enfamiljshus tvekar med köpbeslutet för att de tror att man måste vara händig och gilla renovering för att ha eget hus. Många är också rädda för att tiden inte ska räcka till för husunderhåll och gårdsarbete, säger Henna Mikkonen. – Det är bra att komma ihåg att du inte behöver göra allt själv och att det också går att köpa dessa tjänster. Samtidigt stöder du ofta lokala företagare. Hushållsavdraget medför en kostnadslättnad.

– Enligt de senaste motionsrekommendationerna från UKK-instituutti har även lätt daglig motion, dit hushålls- och gårdsarbete räknas, viktiga hälsofördelar. Jag vet inte när jag i vår stressiga barnfamiljsvardag med arbetsresor mellan Helsingfors och Tavastehus skulle hinna motionera om vi inte hade vårt enfamiljshus att sköta, skrattar Jukka Rantanen. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media