Klimatförändringen ställer ökade krav på kunnande i nybyggnationen

Klimatuppvärmningen har ökat utmaningarna i byggandet. De är ändå inte orsaken till problemen i byggandet i Finland eller till den påstått försämrade kvaliteten. Grundorsakerna, brådska, dålig planering och ofta obefintlig övervakning, har inget att göra med klimatförändringen, konstaterar Sb-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen och Raksystems verkställande direktör Marko Malmivaara. Enligt dem behöver det finländska byggandet en attitydförändring och mera kompetens.

– Jag tror inte att kvaliteten i vårt byggande har försämrats. Det har funnits rum för förbättring redan länge. Kvalitetsfelen kommer numera lättare fram på grund av den effektivare kommunikationen. Det byggnadsbestånd som byggdes i huvudsak på 1960- och 1970-talet har kommit till den ålder att de kräver en grundlig renovering och i många hus har man märkt att det fanns brister i fuktsäkringen redan när huset byggdes, konstaterar Raksystems verkställande direktör Marko Malmivaara. – Naturligtvis har de ökade regnmängderna och fuktiga perioderna som beror på klimatförändringen gjort byggandet mera utmanade än tidigare.

– Man skyller alltid på brådska när det förekommer kvalitetsproblem i nybyggen. Ofta är det övervakningen man prutar på när tidtabellerna inte håller. Ändå skulle man med en tillräcklig och yrkeskunnig övervakning rädda mycket, förhindra byggnadsfel och garantera arbetets höga kvalitet, konstaterar Sb-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen. – Under den byggboom som pågår har man tyvärr varit tvungen att ta in en stor mängd icke yrkeskunnigt folk, och då betonas arbetsledarkompetensen.

– Klimatförändringen måste bättre beaktas i alla faser av byggandet: i planeringen, valet av material, tidtabellerna och fördelningen av resurser, påminner Rantanen.

Just nu skulle det vara lätt att skilja sig från mängden med hög kvalitet

– Alla förutsättningar för ett högklassigt byggande existerar. I Miljöministeriets förordning 782/2017 om nybyggnation och reparationer som trädde i kraft i början av detta år ges noggranna anvisningar om skydd av konstruktioner under byggarbetet och fuktmätningar i de olika byggfaserna. Enligt förordningen ska man för byggplatserna också utse en person som ansvarar för fuktsäkerheten, berättar Malmivaara.

– De goda och dåliga byggnadssätten från gångna decennier är väl kända och utbildningen och forskningen i branschen är på hög nivå. För att kvaliteten ska bli bättre krävs ändå en förändring i branschens värderingar, en tydligare ansvarsfördelning än tidigare och ett bättre ansvarstagande av samtliga aktörer i branschen, i de olika faserna av byggandet, betonar Malmivaara.

– Det var ett stort fel att utbildningen av byggmästare lades ner på 1990-talet i Finland. Lyckligtvis kom den igång igen år 2007. Jag påstår att vi fortfarande får lida av denna tabbe i utbildningen, konstaterar Jukka Rantanen. – För tillfället skulle det vara mycket lätt för såväl små som stora byggare att sticka ut med ett löfte om en garanterat hög kvalitet.

Sb-Hems samtliga nybyggnadsobjekt är valda med omsorg

– Vi har inte råd att riskera att svika våra kunders förtroende. Därför kan jag försäkra att alla nybyggnadsobjekt som vi har till salu med säkerhet är högklassigt byggda, säger Jukka Rantanen.

– En god kundnöjdhet är kärnan i hela vår verksamhet. Vi väljer alla våra samarbetsparter, också små byggare, extremt noga eftersom vi måste kunna lita hundraprocentigt på deras kunnande och ansvarsfullhet. Hög kvalitet borde vara en självklarhet. Varje byggare, inklusive stora byggfirmor, borde känna yrkesstolthet över sin egen produktion och se till att kedjan inte ger efter på något ställe, påminner Jukka Rantanen. – God planering och sträng övervakning betalar sig mångfalt tillbaka på lång sikt. Det är mycket klokare att bygga ordentligt med en gång och reparationen av garantifel reparera bara små ytsprickor, än att vara tvungen att reparera byggnadsfel under många år.

2018 ut att bli ett på alla sätt gott år på bostadsmarknaden. Någon bostadsbubbla är ännu inte i sikte.

Taggar:

Om oss

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media