Placering i en bostad är fortsättningsvis det tryggaste sättet att placera

I dagens läge drömmer inte alla finländare om ett eget, skuldfritt hem. Allt fler unga vuxna väljer bort bostadssparandet och bolånet eftersom de föredrar enkelheten med att bo på hyra, friheten från skulder och möjligheten att fritt byta hemadress. En nyhet är också att välbeställda familjer är beredda att betala flera tusen euro i månaden för en ny hyresbostad som har ett fördelaktigt läge.

– Det är ett faktum att boende på hyra har blivit mycket vanligare i våra städer och särskilt i våra tillväxtcentra. I det avseendet har vi blivit mer lika mellaneuropéerna. I de stora städerna har byggts ett stort antal nya hyresbostäder under de senaste åren, och det här kommer att fortsätta. Urbaniseringen gör att efterfrågan av både ägarbostäder och hyresbostäder är stor också i framtiden. Det syns i bostädernas priser och hyror, säger Jukka Rantanen, VD för Sb-Hem.

– Även om det skett en förändring i attityderna, bor två av tre finländare i en bostad som de äger själva. Att bo i egen bostad upplevs som det tryggaste sättet att bo. Enligt min uppfattning är placering i en bostad fortfarande det klokaste och tryggaste sättet att placera, fortsätter Rantanen.

Enligt honom är det rätt läge att köpa en bostad för eget bruk eller för uthyrning just nu. Bostadspriserna har utvecklats positivt och stabilt en lång tid. Räntorna är fortsättningsvis exceptionellt låga och de ekonomiska tillväxtutsikterna är ljusare än på länge. – Vissa bostadsfonder lovar en årlig avkastning på upp till 6–8 procent på det placerade kapitalet, men själv skulle jag lita mer på den måttligare hyresavkastningen på 2–3 procent som en placeringsbostad ger.

Till följd av polariseringen får olika områden olika värde, och det syns i bostadsbeståndet, i köp- och försäljningsvolymerna och i köpeskillingarna. För bostadsplaceraren har bostadens läge och områdets tjänster och förbindelser stor betydelse, när man tänker på ökningen av bostadens värde och på hyresintäkterna.

Hyreseuron ger endast upplevelsen av boende

– Ytterligare en nyhet är att trettio-fyrtioåringar med familj och goda inkomster inte längre vill automatiskt förbinda sig till ett bolån på 20 år. Många vet att de senare kommer att ärva föräldrarnas ägarbostäder och njuter därför hellre av ett liv utan skulder och utan de underhållsskyldigheter som en ägarbostad medför. Den här gruppen är en helt ny kategori av hyresgäster, och den är också den centrala målgruppen för bostadsfondernas dyra nybyggnadsobjekt, berättar Rantanen. – De kan och är beredda att betala till och med oskäligt höga hyror.


– Med tanke på den egna ekonomins och förmögenhetens utveckling skulle det ändå vara klokare att placera i en bostad. Det finns dessutom hela tiden fler familjer som äger en placeringsbostad i stadens utkanter men som själva bor på hyra i centrum. En bostad som finns i ett livskraftigt område med goda förbindelser är lätt att hyra ut med minst en måttlig hyresavkastning och värdeökning. Det lönar sig också att försöka hålla i en bra, långvarig hyresgäst. En bostad som säljs uthyrd är nödvändigtvis inte ett dåligt alternativ för den som funderar på att köpa en placeringsbostad, påminner Rantanen.

Fråga mer:
Jukka Rantanen, vd, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

Taggar:

Om oss

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media