Sb-Hem ser goda resultat av fokus på krisledning under coronavåren

Report this content

När coronakrisen slog till i Finland i mars fokuserade Sb-Hem på krisledning och aktiv interaktion med kedjans företagare och mäklare. I den plötsligt och radikalt förändrade verksamhetsmiljön erbjöds mäklarna praktisk hjälp, stöd och handledning för att klara undantagstillståndet och snabbt kunna ta nya rutiner i bruk.

Den utvalda verksamhetsstrategin gjorde att Sb-Hem klarade den tuffa coronavåren bättre än många av konkurrenterna. Handeln med begagnade bostäder sjönk väsentligt mindre på Sb-Hem sett till hela marknaden under tidsperioden mars till maj. I maj skedde 9,8 procent färre affärer i kedjan jämfört med ifjol eftersom mäklarnas försäljning av begagnade bostäder sjönk med 31,5 procent på hela bostadsmarknaden. Även resultaten i enkäten om personalnöjdhet som utfördes i månadsskiftet maj–juni visar att kedjestyrningen fungerade på önskat sätt under krisen.

– Så snart coronabegränsningarna började gälla beslutade vi oss för att fokusera på att stödja företagarna och mäklarna med aktiv krisledning och kommunikation för att förstärka förtroendet och underhålla handlingsförmågan, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem. Ända sedan verksamheten startade för 10 år sedan har vi satsat på att stödja företagarna på många olika sätt.

– Tack vare den krisstrategi vi valde sjönk handeln med begagnade bostäder under perioden mars till maj i mycket mindre omfattning än för vår bransch i snitt, säger Rantanen. Handeln har även återhämtat sig snabbare hos oss sett till hela marknaden. Vår handel och omsättning har ökat med nästan 10 procent under perioden januari till maj i år jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol.

Sb-Hems personal är nöjdare än någonsin med kedjestyrningen

– Vi genomför en årlig enkät om personalnöjdhet i månadsskiftet maj–juni bland våra företagare och mäklare, där vi frågar bland annat om kedjestyrningen och dess kvalitet. Resultaten kan jämföras sinsemellan eftersom samma frågor upprepas från år till år. Vi blev positivt överraskade av resultaten i den färska enkäten. Vi fick rekordhöga poäng på alla delområden, säger Rantanen nöjt.

– Vi fick enastående återkoppling om den aktiva hjälpen och öppna interaktionen under coronakrisen. Till exempel uppskattades våra informativa utbildningar om hur man ansöker om företagsstöd eller eventuell permittering och eventuellt varsel, säger Rantanen.

– Vi höll även videomöten med företagarna varje vecka där vi erbjöd krishjälp och informerade om alla viktiga aktuella frågor. På dessa möten diskuterades och delades erfarenheter öppet om coronakrisens effekter på det egna företaget och den egna branschen. Företagarna erbjöd varandra viktigt kamratstöd och bidrog till att upprätthålla en positiv inställning och framtidstro.

– Även min egen uppskattning för våra företagare och mäklare nådde sin kulmen under krisen. Det var oerhört fint att se hur alla kämpade och hjälpte varandra i den svåra situationen.

– Jag överraskades av hur snabbt de nya rutinerna och verktygen togs i bruk hos oss när coronakrisen slog till, och hur positivt inställda alla var till dem. I normala fall förekommer alltid ett visst motstånd till förändringar. Nu fanns det knappt något alls, säger Rantanen. – Den nya presentationsmetoden livepresentationer togs i bruk i hela kedjan och hos alla mäklare på ungefär en vecka.

Bostadsmarknaden återhämtar sig i rask takt

– Det finns alltid vinnare och förlorare i krissituationer. Så ser det också ut att bli för bostadsmarknaden. Marknadsandelarna och korten inom mäklarbranschen fördelas på nytt, säger Rantanen. – Corona-pandemin har troligtvis lett till en bestående förändring inom bostadsbranschen, bland annat i och med digitaliseringsklivet och de nya verksamhetsmodellerna som har tagits i bruk under krisen.

– Vi på Sb-Hem har återhämtat oss från coronakrisen i normal takt. Antalet nya försäljningsobjekt är uppe i samma tempo som i juni i fjol, säger Rantanen. – Coronapandemin fick behovet av att köpa och byta bostad att dämmas upp och det verkar lossna snabbt. Under sommaren framgår det hur permanent fenomenet är och om intresset för att byta hem jämnar ut sig.

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

Jukka Rantanen 
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi    

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har över 60 kontor i Finland. www.sbhem.fi www.sparbanken.fi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media