Sparbanken tilldelas Lipper Fund Awards-priser – det långsiktiga arbetet för kunderna ger resultat

Report this content

Refinitiv Lipper Fund Awards har delat ut årets fondpriser. Även i år belönades Sparbankens fonder med ansedda Lipper-pris som bästa nordiska fonder.

Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 har delat ut årliga fondpriser. Av Sparbankens fonder vann Sparbanken Kortränta och Sparbanken Småföretag Lipper-priser som bästa nordiska fonder i kategorierna korträntefonder och finländska aktier. Erkännandet från en utomstående aktör är ett bevis på ett långsiktigt, konsekvent arbete samt på Sparbankernas Kapitalförvaltnings kompetens på ränte- och aktiesidan.

”Att vinna dessa priser på den hårt konkurrensutsatta fondmarknaden är en hedersbetygelse av rang och ett bevis på våra fonders konkurrenskraft. Vi är glada över att vårt långsiktiga arbete för att trygga våra kunders ekonomiska välfärd har gett resultat. Vi har länge satsat på vår starka kompetens och portföljförvaltarna har en enorm passion för sitt arbete. Med vårt mångsidiga och prisbelönta produktutbud vill vi tillgodose olika kunders behov och lyfta fram betydelsen av långsiktigt sparande om man vill öka sina tillgångar. Ansvar spelar en stor roll i alla våra fonder och vi arbetar hårt för att vara banbrytande i ansvarsrelaterade frågor”, säger Petteri Vaarnanen, verkställande direktör för Sp-Fondbolag och direktör för Sparbanksgruppens kapitalförvaltning.

Placeringsfilosofi, långsiktighet och teamarbete – grunden för en framgångsrik portföljförvaltning

Sparbankernas Kapitalförvaltnings portföljförvaltningsteam förenar mångsidig kompetens, lång erfarenhet inom branschen, analytisk kunskap och ingående kännedom om placeringsmarknaden.

”Fondens strategi har visat sig fungera och det långsiktiga arbetet är belönande. Marknaden verkar äntligen förändras och vägen ut från negativa räntor är inom synhåll. Fonden fungerar utmärkt även i en föränderlig räntemiljö och vi tror att placeringsmöjligheterna kommer att öka vid en räntenivå som blir normalare. Vi fortsätter arbeta för andelsägarna på samma sätt som förut”, säger Mikko Rautiainen, portföljförvaltare för fonden Sparbanken Kortränta, som också belönades i fjol.

”Priserna är ett bevis på den höga kompetensen och yrkesskickligheten hos vårt placeringsteam. I fondens långa historia finns ett stort antal goda placeringsbeslut, men också några beslut som har gett oss nyttiga lärdomar”, säger portföljförvaltare Olli Tuuri, som har lett Sparbanken Småföretag-fonden sedan den grundades år 2011.

Kärnan i verksamheten inom Sparbankernas Kapitalförvaltning är viljan att vara en långvarig ekonomisk partner för kunden och agera långsiktigt till förmån för de finländska spararna.

”Placerare bör komma ihåg att sparande och placeringar ska göras på lång sikt och att det särskilt under osäkra tider som dessa även kräver tålamod. Vi har upplevt olika slags månader, men vi har visat att vår placeringsstrategi fungerar bra även i en snabbt föränderlig marknadsmiljö”, säger Vaarnanen.

Sparbankens Lipper Fund Awards-belönta fonder:

Nordiska fonder:

Kategorin för korträntefonder
Sparbanken Kortränta B (5 år)
Sparbanken Kortränta B (10 år)

Kategorin för finländska aktier 
Sparbanken Småföretag B (3 år)
Sparbanken Småföretag B (10 år)

Refinitiv Lipper är en ledande internationell och opartisk producent av fondanalyser och -jämförelser. De uppskattade Refinitiv Lipper Fund Awards-priserna delas ut årligen till världens bästa fonder och kapitalförvaltnings- och fondbolag.

Mer information:

Petteri Vaarnanen
Verkställande direktör för Sp-Fondbolag och direktör för Sparbanksgruppens kapitalförvaltning
petteri.vaarnanen@saastopankki.fi, 040 721 8779

Sparbankens Kapitalförvaltning erbjuder aktiv kapitalförvaltning med beaktande av individuella behov till privatpersoner, företag och institutioner. Vi är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör. Vår verksamhetsprincip är ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder.

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen.  Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media