Sparbankens oro: samhällets stöd till mikro- och småföretag riktas inte så att de överlever coronan

Report this content

Av de finländska mikro- och småföretagen är nästan var tionde kund hos Sparbanken. Coronaviruskrisen har en aldrig tidigare skådad häftig inverkan på deras verksamhet. De coronastöd som företagen erbjuds löser inte ensamma företagens svåra situation. Sparbanken vill stödja och hjälpa företagare på olika sätt och upplever att dess uppgift är samhälleligt viktigt för att företagen ska kunna vara framgångsrika även i fortsättningen.

Coronakrisens effekter på mikro- och småföretagens verksamhet är dramatiska. I offentligheten har det i stor utsträckning berättats om de coronaunderstöd som erbjuds företagen och som beroende på företagets storlek finns tillgängliga via flera olika kanaler.

”Att NTM-centralernas och Business Finlands s.k. coronastöd, som man nu kan ansöka om, i verkligheten inte kan riktas till skötseln av den kassakris som coronaläget orsakar, har många företagare svårt att förstå. Med stöden ska man genuint utveckla företagets affärsverksamhet, och företaget ska också använda sina egna medel för utvecklingsarbetet i betydande grad. Efter att ansökan har godkänts kan företaget betalas 70 % i förskott. Risken är att ett företag i svårigheter blir tvungna att använda understödet till löpande kostnader för att undvika konkurs. Då finns det en risk för att understödet i sinom tid helt eller delvis återkrävs från företaget, och på så sätt kan existensen av ett företag som knappt klarat coronakrisen äventyras”, säger Kari Suutari, affärsverksamhetsdirektör för Sparbanksgruppens företagskunder.

Kommunerna står inför ett enormt stödarbete

Just nu håller kommunerna på att genomföra ett engångsstöd på 2 000 euro till ensamföretagare vars verksamhet har försvårats väsentligt till följd av coronapandemin. Stödet har tydligt riktats som ersättning för kostnader som föranleds av ensamföretagares företagsverksamhet, såsom lokalhyror, maskin- och utrustningskostnader samt andra fasta och rörliga kostnader.

”Stödet kommer absolut att behövas, även om man kan ha många åsikter om stödets storlek. En större utmaning än eurobeloppet kan dock bli processen för att ansöka om stödet. I Finland finns nästan 200 000 ensamföretagare, vilket ger upphov till djup oro om kommunernas resurser räcker till för att tillräckligt snabbt behandla den förväntade lavinen av ansökningar om understöd. Situationen för ensamföretagare blir ännu svårare av att också det nya arbetsmarknadsstöd som utlovats företagare kommer att hjälpa företagaren ganska långsamt”, säger Suutari.

Att stå vid kundernas sida är en del av Sparbankens grundläggande uppgift

Av de finländska mikro- och småföretagen är nästan var tionde kund hos Sparbanken. Trots de stöd som är tillgängliga kommer inte alla företag att klara av effekterna av coronan. Därför är det viktigt att företaget och dess finansiär får en enhetlig, realistisk bild av företagets situation och framtid.

”Sparbankernas mål är att så många finländska småföretag som möjligt ska vara verksamma och växa också efter coronakrisen. Att stå vid våra kunders sida också under dessa svåra tider är en del av Sparbankernas grundläggande uppgift, som vi för närvarande genomför utöver med amorteringsfria perioder och driftskapitalfinansieringar också genom att dela ut information till företag om stöd och finansiering som är avsedda för coronasituationen, både vid kundmöten och i stor utsträckning genom kundkommunikation, såsom per e-post och med webbseminarier”, säger Suutari.

”Statsmakten bör redan nu vara medveten om den risk som är förknippad med coronastöden och vara beredd på att hellre tolka stödets användningsändamål mer fritt än strikt. Även om varje företag har ett starkt behov av att förnya sig och förnya sin verksamhet, är för närvarande det viktigaste att inget livskraftigt företag går omkull på grund av tolkningen av stöden, varken nu eller när användningen av stöden utvärderas i efterhand”, föreslår Suutari.

Sparbanken stöder och hjälper företagare tillsammans med sina partner

De finländska företagens livskraft är viktig för Sparbanksgruppen och den utnyttjar i stor utsträckning sitt partnernätverk för att stödja och hjälpa företagaren.

Sb-Livförsäkring, som hör till Sparbanksgruppen, förvärvade i början av 2020 en del av Fundu Oy som specialiserat sig på företagsfinansiering som stödjer finländska småföretags tillväxt och utveckling.

Såväl Sparbankerna som också Sparbankernas företagskunder är vana vid att anlita Finnveras tjänster och var femte av Finnveras start- och sme-garantier beviljades i fjol Sparbankernas företagskunder.

I höstas startade Sparbanken tillsammans med LokalTapiola, Elo, Sitra, Innovestori och regionala aktörer det avgiftsfria programmet Tahdo Uudistua, som riktar sig till små och medelstora företag och som fokuserar på förnyelse av affärsverksamheten. Programmets startevenemang genomförs för närvarande som webbseminarier och virtuella evenemang av olika slag. Vid evenemangen hör man utöver företagarnas förnyelsehistorier också tips om företagarens vardag i undantagssituationen. 93 % av deltagarna i programmet rekommenderar det för andra företagare.

Beskrivande för det enorma informationsbehovet bland företagarna är att webbseminariet, som genomfördes 8.4.2020 tillsammans med LokalTapiola, samlade över 1 600 anmälda och gav upphov till hundratals frågor om stöd och finansiering.

”I samarbete med våra partner lotsar vi våra kunder också över svåra tider”, avslutar Suutari, affärsverksamhetsdirektörmed ansvar för företagskunder.


Mer information

Kari Suutari
Sparbanksgruppen, affärsverksamhetsdirektör/företagskunder,
044 207 1905, kari.suutari@saastopankki.fi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media