Sparbanksgruppen ökar sina ansvarsinsatser: nya ansvarsmål och -mätare styr Sparbanksgruppens konkreta ansvarsarbete

Report this content

Sparbanksgruppens ansvarsarbete styrs nu av nya ansvarsmål och -mätare. Nya ansvarsmål har ställts upp bland annat för att främja kundernas ekonomiska välbefinnande, stödja lokala mikroföretagare samt små och medelstora företag samt för att främja hållbara produkter.

Sparbanksgruppen har satt upp nya ansvarsmål och -mätare för att styra sitt ansvarsarbete. Med hjälp av den nya ansvarsstrategin satsar Sparbanksgruppen systematiskt på att utveckla sitt ansvar.

”Med hjälp av de nya ansvarsmålen och -mätarna kan vi satsa på ett konkretare ansvarsarbete som är integrerat i Sparbanksgruppens vardag och en viktig del av våra framtida mål”, säger Virve Valonen, ansvarschef på Sparbanksgruppen.

Den nya ansvarsstrategin bygger på det ansvarsprogram som godkändes våren 2022. I ansvarsstrategin fastställs de centrala temana för Sparbanksgruppens ansvarsarbete, de FN:s mål för hållbar utveckling som stöds av dessa samt de målinriktade riktlinjerna. De strategiska ansvarsmålen är också en fortsättning på det ansvarskartläggningsarbete som inleddes 2019 och bygger på de väsentliga ansvarsområden som identifierats av Sparbanksgruppen.

De centrala målen i Sparbanksgruppens ansvarsstrategi

Följande mål och mätare fastställs i Sparbanksgruppens ansvarsstrategi:

  • Vi främjar den positiva Sparbanksupplevelsen och en säker digital ärendehantering med våra lösningar för ekonomiskt välbefinnande. Vi mäter dessa med sannolikhet för rekommendation (NPS från möten på kontoret, online eller per telefon: mål 80) och lösningsgrad per telefon (mål 85).
  • Vi utvecklar ledningskulturen och medarbetarupplevelsen i vår arbetsgemenskap, förebygger diskriminering och trakasserier samt främjar ansvarstagande i våra partnerskap. En mätare gällande arbetsgemenskapen kommer att fastställas på grundval av en ny personalundersökning under 2023.
  • Vi stöder lokala mikroföretagare samt små och medelstora företag. Vi kommer att mäta detta genom införandet av en ansvarsfull företagsborgen eller ett ansvarsfullt företagslån under 2023.
  • Vi ökar andelen gröna fonder och hållbara placeringar. Detta mäts genom överensstämmelse med FN:s utvalda mål för hållbar utveckling (nivå i Sparbankens utvalda fonder och försäkringsportföljer minst 25 %).
  • Vår tillväxt är solid och vi agerar på ett etiskt sätt. Detta mäts med CET 1-mätaren som beskriver kärnkapitalet (målet är minst 18,0 %) och andelen genomförda obligatoriska Compliance-utbildningar som stöder kravenligheten (95–100%).

Sparbanksgruppens ansvarsmål tar också hänsyn till miljön och klimatet.

”Vårt mål är att minska vårt ekologiska fotavtryck och öka den positiva miljöpåverkan i vår verksamhet och i hela vår värdekedja”, säger Valonen.

Sparbanksgruppens miljöansvarsmål omfattar i den mån verksamhetsmiljön tillåter det bland annat koldioxidneutralitet för placeringar senast år 2050, samt att i finansieringen sätta upp klimatfrämjande mål som gäller miljön, samhället och god förvaltning, d.v.s. så kallade ESG-mål, för 30 % av företagslånen inom utvalda industrisektorer senast år 2035.

När det gäller lån för bostäder, bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter siktar Sparbanksgruppen på koldioxidneutralitet senast 2050 samt på att den egna verksamheten (scope 1–2) ska vara koldioxidpositiv senast 2035, om verksamhetsmiljön tillåter detta. Koldioxidpositivitet innebär att mer koldioxid tas bort från atmosfären än vad som frigörs.

”Vi övervakar till exempel ökningen av andelen företag som har förbundit sig till Parisavtalet och Science Based Target-målen när det gäller kundtillgångar som förvaltas av Sp-Fondbolaget fram till 2026, samt ser till att koldioxidavtrycket från elförbrukningen i Sparbanksgruppens kontor halveras jämfört med år 2021 senast i slutet av 2030”, kommenterar Valonen.

Ansvar har varit en integrerad del av Sparbanksgruppens verksamhet och kultur i 200 år. Kärnan i Sparbanksgruppens verksamhet är sparbanksidén som syftar till att främja finländarnas ekonomiska välbefinnande. 

”Ansvarsstrategin utgör ett viktigt verktyg för ledningen att genomföra ansvarsarbetet och kommer att sätta fart på framtida ansvarsåtgärder”, sammanfattar Valonen.

Mer information:
Virve Valonen, Ansvarschef, Sparbanksgruppen
+ 358 50 467 6014
virve.valonen@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen.  Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media