Starkt resultat från Sparbanksgruppen – gruppens tillväxt fortsätter i enlighet med målen mitt bland viktiga reformer

Report this content

Sparbanksgruppens resultat från början av året bevisar att gruppen är inne på rätt väg vad gäller tillväxt och reform. Gruppen fortsätter stabilt mot sitt strategiska mål att erbjuda marknadens bästa kombination av digitala och personliga banktjänster. Det jämförbara resultatet före skatter från början av året ökade från förra årets jämförelseperiod och uppgick till 55,1 miljoner euro.

Sparbanksgruppens resultat före skatter från början av året 2019 var 66,6 miljoner euro (29,1 mn euro under jämförelseperioden 1.1.2018–30.6.2018). Resultatet inkluderar realisationsvinsten 11,5 mn euro från försäljningen av Oy Samlink Ab:s aktier, varpå det jämförbara resultatet före skatter var 55,1 mn euro. Periodens nettoresultat var 50,9 miljoner euro (25,0 mn euro), varav Sparbanksgruppens ägares andel var 50,0 miljoner euro (24,5 mn euro).

”Sparbanksgruppens resultat från början av året är mycket starkt. Vi växer i enlighet med våra mål och fortsätter att satsa på utvecklingen av kundupplevelsen och speciellt våra digitala tjänster i enlighet med vår strategi. Den största reformen i Sparbanksgruppens historia pågår då vi förnyar vårt basbanksystem”, kommenterar Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

Omfattande investeringar i kundupplevelsen och teknologin som stödjer den samt regulationskraven ökade bankgruppens kostnader under början av året (+7,6 %) till 105,6 (98,1) miljoner euro. Speciellt IT-kostnaderna ökade.

Trots den ännu exceptionellt låga räntenivån ökade Sparbanksgruppens räntebidrag med +3,4 procent och uppgick till 77,3 (74,7) miljoner euro. Ökningen av räntebidraget förklaras av ökad kreditgivning samt lägre kostnader för refinansiering.

Även provisionsintäkterna ökade med +6,1 procent. Ökningen kom i främsta hand från betalningsrörelsernas ökade provision. Resultatet för Sparbanksgruppens placeringsverksamhet var mycket bra tack vare sjunkande räntor och stigande aktiemarknad. Däremot försvagades premieinkomsten från jämförelseperioden och var 46,0 (80,6) miljoner euro. Även ersättningskostnaderna ökade och uppgick till 51,4 (34,9) miljoner euro.

Antalet kunder som omfattande använder Sparbankens tjänster har ökat med 1,7 procent under början av året. Utvecklingen har varit speciellt stark inom bostadsfinansieringen, där sparbankernas lånestock har ökat betydligt snabbare än marknaden.

Även kvaliteten på företagskundbasen har utvecklats positivt då antalet företag samt jord- och skogsbruksföretag som omfattande använder Sparbankernas tjänster har ökat med 1,7 procent. Ökningen fokuserar samtidigt i högre grad på större kundrelationer.

Sparbanksgruppens balansräkning var i slutet av juni 2019 12,6 (11,7) miljarder euro med en ökning på 7,2 procent från årsskiftet.

Reformer och investeringar kompletterar kundupplevelsens starka nivå

Sparbanksgruppen har sedan början av året förverkligat två fusioner och antalet Sparbanker minskade från 23 banker till 21 banker. Förändringarna har skett internt i Sparbanksgruppen och arrangemangen har inte påverkat gruppens resultat. Tack vare fusionerna möjliggör Sparbanksgruppen en allt bättre kundupplevelse med lägre kostnader.

Sparbankens kundnöjdhet och kundupplevelse har under början av året blivit kvar på samma starka nivå som under tidigare år. Sparbankernas kundförhandlingars rekommendationsindex (NPS) har under början av året varit 80,1. Den starka kundupplevelsen fortsätter att utvecklas då man har tagit i användning nätmöten vid kundförhandlingar samt en ny mobilapplikation för personkunder.

”Nätmöten och den nya mobilapplikationen är ett svar på den pågående förändringen i kundbeteendet. Banken måste finnas där folket finns. Reformerna är en väsentlig del av vårt mål att erbjuda våra kunder marknadens bästa helhet av personliga och digitala tjänster”, kommenterar Tomi Närhinen.

För att försäkra god beredskap även inför en framtida tjänsteutveckling ingick Sparbanken i början av år 2019 ett avtal med Cognizant för att förnya sitt basbanksystem. Projektet utgör under de kommande åren en del av Sparbankens centrala investeringar och utvecklingsprojekt.

Vid sidan av digitala reformer har Sparbankerna inlett ett närmare lokalt samarbete med LokalTapiolas regionbolag vad gäller såväl företag som jord- och skogsbruksföretag. Syftet med det lokala samarbetet är att förena utbudet av bank- och försäkringstjänster för att vidareutveckla kundupplevelsen.

Sparbankerna främjar ekonomiskt välbefinnande

Sparbanksgruppens uppgift har förblivit den samma redan i närmare 200 års tid. I enlighet med sin mission främjar Sparbanksgruppen finländarnas sparsamhet och ekonomiska välbefinnande lokalt – nära kunden. En del av Sparbankernas resultat delas tillbaka ut till lokalsamhället. Dessutom har Sparbankens roll i finansieringen av lokalt verksamma små och medelstora företag ökat betydligt under den senaste tiden.

”Vår uppgift är att främja våra kunders ekonomiska välbefinnande. Vi vill vara närvarande på lokal nivå och producera tjänster som hjälper våra kunders ekonomiska välbefinnande att förbättras på ett hållbart och långsiktigt sätt”, beskriver Tomi Närhinen.


Ytterligare information:

Tomi Närhinen, verkställande direktör, Sparbanksgruppen
tomi.narhinen@saastopankki.fi
040 724 3896

Taggar:

Prenumerera

Media

Media