Svårt att nå kunder med betalningssvårigheter – skuldbördan ökar i onödan

Report this content

Antalet betalningsdröjsmål ökar, och samtidigt blir det allt svårare att nå kunderna, uppger Sparbankens indrivning och kreditövervakning. Det kan kännas svårt för kunden att ta itu med betalningssvårigheter, men genom att göra det kan kunden undvika en stor tilläggsräkning.

Sparbankernas kunder har i allmänhet mycket få betalningsdröjsmål, men vid indrivningen och kreditövervakningen har man märkt att antalet dröjsmål har ökat under detta år. Coronavåren syns åtminstone inte ännu som en topp i antalet betalningsdröjsmål. Detta kan förklaras av att många har ansökt om amorteringsledighet för sitt lån, vilket ger tid att ordna ärenden.

Det som nu särskilt har väckt uppmärksamhet hos indrivningen och kreditövervakningen är kundernas nåbarhet. Kunderna kan inte nås för en diskussion för att frågan ska kunna utredas tillsammans.

– Vi är oroade över att det kan vara mycket svårt att nå kunder när betalningsproblem uppstår.  Kunderna kontaktar inte banken i tillräckligt god tid – det borde de göra genast när de märker att de får problem med att betala räkningarna. I bakgrunden finns ofta också skulder någon annanstans, vilket för sin del kan komplicera situationen ytterligare, berättar Sparbanksgruppens affärsverksamhetsdirektör Karri Alameri.

Även om det känns svårt att ta itu med saker, så lönar det sig

Att fly och undvika betalningssvårigheter hjälper inte, snarast tvärtom. Även om det för många är en naturlig reaktion att blunda för problemet kan det medföra en stor tilläggsräkning med indrivningskostnader och eventuell tvångsförsäljning. I fråga om indrivningskostnaderna kan tilläggsräkningen stiga upp till 1 000–1 500 euro. Vid indrivningen och kreditövervakningen berättar man att många kunder med betalningssvårigheter tror att banken inte reagerar lika snabbt på att driva in sina fordringar som andra borgenärer. Detta stämmer dock inte, men kunden kan och det lönar sig också för kunden att diskutera ärendet med banken.

– Vi försöker nå kunderna på många sätt: per telefon, med nätbanksmeddelanden eller sms samt per brev. Lite generaliserande kan man säga att de som under flera månaders tid inte har betalat sina räkningar svarar sämst på kontakterna, säger Alameri.

De vanligaste orsakerna till obetalda räkningar

När kunden äntligen nås eller kunden själv kontaktar oss, säger hen ofta att orsaken till de obetalda räkningarna är antingen glömska eller stora vändpunkter i livet. En del berättar att de har glömt att överföra pengar till låneskötselkontot, att betalningen av lönen har fördröjts eller att de varit tvungna att sköta andra betalningar. Andra vanliga orsaker som har påverkat ekonomin är sjukdom eller arbetslöshet.

– Vår starka rekommendation är att den som kämpar med betalningssvårigheter snabbt kontaktar banken också i svåra situationer. Vi vill vara en partner i våra kunders ekonomi både vid goda tider och också när det är som mest besvärligt. Tillsammans med kunden försöker vi hitta en lösning på problemen – möjligheterna till ett gott slutresultat är flerfaldiga om kunden genast tar itu med problemen jämfört med en situation där saker och ting inte sköts, summerar Alameri.

Mer information

Karri Alameri
Sparbanksgruppens affärsverksamhetsdirektör
045 656 5250, karri.alameri@saastopankki.fi

 

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media