Tillväxten på bostadsmarknaden i Finland tilltar

Det ser ljust ut för den finländska bostadsmarknaden i år. Ekonomin har vuxit redan i ett par år och också för detta år förutspår Sparbanksgruppen en tillväxt på 2,7 %. Sparbanksgruppens chefsekonom Timo Vesala ser i sin prognos en möjlighet till en positiv överraskning, eftersom ekonomin nu snurrar på bättre än på flera år. Många av de makroekonomiska mätare som inverkar på konsumenternas vilja att byta bostad visar för tillfället grönt ljus för en livligare bostadsmarknad.

– Vår sysselsättning förbättrades i slutet av året betydligt snabbare och kraftigare än prognoserna visade. Nu ser det ut som om regeringens sysselsättningsmål mycket väl kan nås, konstaterar Sparbanksgruppens chefsekonom Timo Vesala. – Ökningen av antalet sysselsatta ökar den totala lönesumman och konsumenternas disponibla inkomster. När inflationen fortsättningsvis hålls rätt låg i år, kommer konsumenternas reella köpkraft att öka. I ljuset av de färskaste konjunkturindikatorerna kan den ekonomiska tillväxten efter en liten utjämningsfas på nytt börja tillta, vilket också förebådar att bostadsmarknaden blir livligare.

– Jag tror att efterfrågan på gamla bostäder och antalet köp kommer att öka kraftigare än i fjol, rentav med 5 %. När rädslan för arbetslöshet avtar, den egna arbetsplatsen är tryggad och utsikterna för familjens ekonomi är stabila vågar folk börja förverkliga sina långvariga drömmar om att byta bostad. Besluten att köpa eller byta hem börjar konkretiseras, säger Sb-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen.

Livligare handel med gamla bostäder

– I fjol såldes ca 63 000 gamla aktielägenheter i Finland, vilket är ca 1 600 och 2,4 % mera än år 2016. Också prisnivån på gamla bostäder gick upp en aning från året innan. Nyproduktionen var rekordhög och nya bostäder gick betydligt bättre åt än gamla, berättar Rantanen.

– Byggnads- och köpboomen när det gäller nya bostäder fortsätter också i år, men i stället för investerare tror jag att vi får se flera bostadsköpare som letar efter ett nytt hem till sig själv och sin familj, fortsätter Rantanen. – Bland de mest potentiella köparna av en ny bostad är personer som avstår från en gammal radhus- eller höghuslägenhet eller äldre som bor i egnahemshus, människor som vill slippa renoveringar och vill bo bekymmerslöst i många år framåt.

– Sannolikt kommer handeln med nya bostäder att lugna sig och handeln med gamla bostäder att öka. En orsak till ökningen av handeln med gamla bostäder är att de nya bostäder som köptes i fjol blir klara och köparnas gamla hem kommer till salu, säger Rantanen.

– Trevligt är också att handeln med gamla egnahemshus har kommit igång igen. I fjol ökade handeln redan med ca 4 %. Också efterfrågan på egnahemshustomter ökar i attraktiva tillväxtområden. Det torde innebära att också husbyggandet kommer att bli livligare än de senaste åren. Tyvärr är den positiva utvecklingen mycket områdesspecifik, eftersom ojämlikheten mellan olika bostadsområden fortfarande ökar hos oss.

Att äga sin bostad är alltjämt klart förmånligare än att bo på hyra

– I Finland är det fortfarande betydligt billigare att bo i en ägarbostad än att bo på hyra. Enligt en färsk utredning som Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT gjort är boendekostnaderna i en egen bostad i genomsnitt 50–65 % av kostnaderna i en hyresbostad, konstaterar Jukka Rantanen.

– När bostadspriserna utvecklats mycket måttligt, också jämfört med den stigande hyresnivån, och kvadratmeterpriserna är lämpliga i förhållande till inkomsterna ser år 2018 ut att bli ett på alla sätt gott år på bostadsmarknaden. Någon bostadsbubbla är ännu inte i sikte.

Taggar:

Om oss

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media