Björn Tengberg i Lund är årets energiutmanare!

Björn Tengberg, fastighetsingenjör på Lunds Kommuns Fastighets AB, får utmärkelsen 2011 års energiutmanare. Med nya metoder och stor entusiasm har han bidragit till att LKF på tre år minskat energianvändningen med 13 procent.

För tredje året i rad uppmärksammar bransch- och intresseorganisationen SABO en anställd i allmännyttan som på ett framgångsrikt sätt bidragit till att spara energi i det kommunala bostadsbolaget. I år går utmärkelsen till Björn Tengberg, Fastighetsingenjör på LKF i Lund.

- Det är mycket stimulerande att få en sådan här utmärkelse men det handlar om ett lagarbete. Från början till slut arbetar jag i dialog med verksamhetschefer, bovärdar, hyresgäster, entreprenörer med flera. Det gör att genomförandet blir smidigare, felen blir färre och förståelsen för åtgärderna större, säger Björn Tengberg.

LKF testar och utvärderar prognosstyrning på cirka 12 000 kvadratmeter fastighetsyta. Mycket arbete har lagts ned på att datorisera fastigheterna. Samtliga värmecentraler och de flesta ventilationsaggregat är nu uppkopplade mot en huvuddator. Med en aktiv personal ger detta en betydande energibesparing.

- Vi har genomfört ett nollställningsprojekt och åtgärdat allt som inte fungerat tillfredsställande. Nu har vi en mycket väl fungerande styr- och regleranläggning, berättar Björn Tengberg.

Juryns motivering till varför Björn Tengberg är årets energiutmanare lyder:

”Björn är en eldsjäl med en mycket positiv inställning till nya metoder och projekt inom energiområdet och han sprider sin energi till resten av underhålls- och driftspersonalen på LKF. Björn får utmärkelsen för sitt arbete med att leda en intern mediagrupp med stor entusiasm, där han initierar, genomför och följer upp energibesparingsprojekt. Han har tagit fram energiplaner per fastighet och arbetet drivs i god dialog med hyresgäster och brukare. Björn har tillsammans med sina kollegor på LKF uppnått mycket goda resultat, där de tre första åren i Skåneinitiativet lett till en energibesparing på 13 procent. ”

- LKF har stora förhoppningar om att kunna leva upp till det mål på 20 procents besparing fram till år 2016 som är satt för SABO-företagens Skåneinitiativ, säger Björn Tengberg.

Bifogas:
Foto på Björn Tengberg.

Kontakt:
Björn Tengberg, LKF: 046-35 85 00

Therese Rydstedt, SABO: 070-519 55 16
Per Holm, SABO: 070-648 01 08

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar