Eniga ombud på SABOs Kongress 2011: Skattereform för hyresrätten säkrar Sveriges tillväxt

Den svenska ekonomins fortsatta tillväxt är beroende av god tillgång på bostäder. Därför måste fler hyresrätter byggas, vilket i sin tur kräver en skattereform som tar bort den ekonomiska obalansen mellan hyresrätt, bostadsrätt och egnahem. Det har SABOs Kongress 2011 slagit fast. Beslutet togs i full politisk enighet.

- Kongressen var tydlig med att SABOs viktigaste uppgift är att få till stånd en bostadsfinansiering som inte missgynnar hyresrätten. Eftersom vårbudgeten presenterades dagen innan kongressens öppnande och den inte innehöll några förbättringar för hyresrätten, gjorde kongressen det här uttalandet. Sverige tappar i tillväxt varje dag för att det inte byggs hyresrätter där jobben finns, säger Leif Jakobsson, ordförande (s) i SABOs styrelse.

Idag är det dyrare att bo i en hyresrätt jämfört med andra boenden. Olika avdragsmöjligheter ger äganderätt och bostadsrätt en subvention på cirka 2000 kronor i månaden. Den obalansen måste rättas till och den åtgärd som ger störst effekt är införandet av en låg moms på bostadshyresrätter. Den åtgärden ger också störst genomslag när det gäller att öka nyproduktionen. Ändrad moms kräver dock beslut på EU-nivå och kan ta tid. Därför vill SABOs Kongress 2011 även uppmärksamma regering och riksdag på tre åtgärder som de kan besluta om redan i år och som skulle bidra till rättvisa och valfrihet:

* Avskaffad fastighetsskatt på bostadshyreshus

* ROT-stöd även för hyresrätten

* Skattefria avsättningar till framtida underhåll

Kongressens utgångspunkt är den svenska ekonomin och nödvändigheten av att säkra en fortsatt god tillväxt. För detta behövs en satsning på jobben men bostadsbristen i drygt hälften av landets kommuner riskerar att bli ett reellt hot mot denna utveckling. Det behövs fler hyresrätter, inte minst för ungdomar.

- Hyresrätten har en överblickbar kostnad, kräver inga kontantinsatser och frigör tid genom hög servicenivå. Den är dessutom lätt att flytta till och från. Allt detta gör att den har en nyckelroll på en alltmer rörlig arbetsmarknad, säger Leif Jakobsson.

De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen vill bidra till hållbar tillväxt genom att bygga nya hyreslägenheter och renovera äldre bostäder. Men det är svårt då skattereglerna missgynnar hyresrätten. Ombuden på SABOs Kongress 2011 är eniga om att kongressen inte strävar efter subventioner, utan efter balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna. Det skulle inte bara bidra till att säkra hållbar tillväxt utan också till att ge människor en möjlighet att välja bostad utifrån hur och var man vill bo, inte utifrån skatteregler.

Fakta SABO och SABOs Kongress 2011:
Bransch- och intresseorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, organiserar nära 300 kommunala bostadsföretag i Sverige. SABOs Kongress hålls vartannat år, med ombud från hela landet och med representation från alla riksdagspartier. Kongressen tar beslut om SABOs fortsatta arbete de kommande två åren.

Kongressens uttalande går att ladda ned från www.sabo.se

 

För mer information kontakta: Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, tel. 070-721 20 11, e-post: charlotta.lundstrom@sabo.se

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

 

Publicerat 2011-04-18

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar