Förslag från TPA-utredningen kan leda till högre fjärrvärmepriser

SABO är mycket kritiskt till den statliga TPA-utredningen som föreslår att flera producenter ska få tillgång till fjärrvärmenäten.
- Förslaget har flera nackdelar men inga uppenbara fördelar. Risken är att fjärrvärmepriserna höjs ännu mer och att koldioxidutsläppen ökar, säger Per Holm, energiexpert på bransch- och intresseorganisationen SABO.

Utredningens uppdrag var att ta fram ett förslag som skulle ge en effektiv konkurrens på fjärrvärmemarknaden med sänkta priser och bättre miljö. Det har inte utredarna klarat av, anser SABO. Förslaget bör därför inte genomföras. Dessutom har den tidigare avregleringen av elmarknaden inte varit positiv för kunden, vilket SABO dragit lärdom av och tagit med i sin bedömning av TPA-utredningens förslag.

- Vår analys visar att TPA har flera kostnadsdrivande inslag. Inte minst förslaget om den reglerade nätavgiften, som liknar den som används för elnätsavgifterna, säger Per Holm.

Ett annat allvarligt problem är utredningens dåligt underbyggda analys av effekterna på försörjningstryggheten. Det finns en uppenbar risk att den försämras eftersom leverantörernas incitament för att göra långsiktiga investeringar minskar som en följd av den ökade affärsrisken. Det kommer också betyda att utfasningen av mindre miljövänliga produktionsanläggningar går långsammare.

- De enda vinnarna är leverantörerna av spillvärme, som kommer att kunna få mer betalt. TPA stärker inte kundernas ställning på ett tillfredsställande sätt. Godkänd Nivå, ett system för att pröva prisändringar på fjärrvärme som SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme utvecklar, är ett betydligt bättre alternativ, säger Per Holm.

 

Bifogas:
SABOs remissyttrande

 

Kontakt:
Per Holm, energiexpert SABO, 070-648 01 08
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar