Halmstads Fastighets AB vinner SABOs miljöpris 2006

Arbetslösa invandrare får arbete med att återvinna byggmaterial från rivna hus. Samtidigt får de lära sig svenska. Andra får arbete som miljövärdar. Checklistor för byggmaterial upprättas och energieffektiviseringar genomförs. Genom allt detta vill Halmstads Fastighets AB ge hyresgästerna miljöriktiga bostäder och stötta kommuninvånarna socialt och kulturellt.

Halmstads Fastighets AB (HFAB) vinner därför miljöpriset för sitt arbete med lokalt hållbar utveckling. Utdrag ur juryns utlåtande: ”Halmstads Fastighets AB(HFAB) vinner SABOs miljöpris 2006 för sitt breda, långsiktiga och strategiska arbete med att skapa en lokal hållbar utveckling i sina bostadsområden. En hållbar utveckling tar hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social välfärd. Ett bostadsföretags kärnverksamhet att tillhandahålla bostäder som invånarna trivs i, att göra detta så att inte miljön saboteras och att stötta invånarna ur ett socialt och kulturellt utvecklingsperspektiv har i HFAB visat sig kunna gå hand i hand.” AB Botkyrkabyggen får ett hedersomnämnande för sitt lyckade arbete med att skapa en ekologisk, ekonomisk och socialt sett hållbar avfallshantering. Processen har genomförts på ett föredömligt sätt och resulterat i en effektivare källsortering, en ökad trivsel och trygghet och en förbättrad tillgänglighet. Dessutom är systemet utformat på ett estetiskt tilltalande sätt. Avfallshantering, som normalt är problemfyllt, har här blivit något att visa upp för andra! Juryn för SABOs miljöpris 2006 består av: Birgitta Nådell, ordf. i juryn och ledamot i SABOs styrelse, Ewa Frisk, chef för boendeenheten på Hyresgästföreningen Riksförbundet, Ulrika Hägred, expert i bostadsmarknadsfrågor, Boverket Björn Söderberg, grundare av Fair Enterprise Network, Jonas Oldmark, generalsekreterare på Det Naturliga Steget, Therese Ernhult, projektledare miljöfrågor, SABO Årets äpple är utfört i återvunna konserver av konstnären Jonas Torstensson. Fotot är taget av Paul Hoff, Kosta. Det är det fjortonde miljöprisäpplet som SABO delar ut. Frågor om miljöpriset besvaras av Therese Ernhult, SABO 08 – 406 55 19

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Media

Media

Dokument & länkar