Integrering mellan unga och äldre ger MKB Fastighets AB SABOs bopris 2011

Personligheten försvinner inte bara för att man fyllt 65. Äldre hyresgäster ska självklart kunna välja om de vill bo i seniorboenden, dela tvättstuga med barnfamiljer eller dansa rumba med jämnåriga. Det har MKB Fastighets AB i Malmö tagit fasta på. Företagets flexibla synsätt för äldre hyresgäster ger MKB SABOs bopris år 2011.
Vi kopplar det seniora arbetet nära vår vanliga förvaltning och priset är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Maria Lundgren, seniorvärd på MKB.

Bransch- och intresseorganisationen SABOs bopris har i år temat Boende för äldre. Seniorerna är en växande kundkategori och många allmännyttiga bostadsbolag arbetar aktivt för att tillgodose deras behov, ansökningarna till årets pris håller därför hög klass. Det som fick juryn att utse MKB till vinnare var företagets helhetssyn och vilja att sammanföra hyresgäster i olika åldrar.

- Det är väsentligt att ha ett åldersintegrerat perspektiv och för dagens seniorer är det viktigt med valfrihet. Vissa vill bo i seniorboenden, andra är inte alls intresserade av det, säger Peter Kockum, juryns ordförande.

Att det är viktigt med flexibilitet bekräftas av Anna Wiking, konceptutvecklare på MKB. Företagets grundstrategi är att underlätta för äldre att bo kvar i sina lägenheter. Det som gäller idag kanske inte är rätt i morgon. Därför satsar MKB på omvärldsbevakning. Till hösten gör företaget även en satsning på sociala medier med inriktning på äldre hyresgäster, man håller utbildning i mobiltelefoni och IT och startar motionsdans. Det handlar även om att konkret underlätta för möten mellan unga och äldre.

- Vi förlägger en del av höstens aktiviteter i andra områden än de med seniorhus. De hyresgäster som inte fyllt 65 men som är intresserade av våra senioraktiviteter är välkomna att vara med, säger Maria Lundgren.

Peter Kockum anser att MKB är ett gott föredöme för andra bostadsbolag.

- MKB och de andra tävlandena inspirerar både de bostadsbolag som ska bygga nytt för äldre och de som i den dagliga förvaltningen måste ta hänsyn till äldres behov, säger han.

I samband med prisutdelningen fick fem företag hedersomnämnanden:
Stora Tunabyggen, Bostads AB Poseidon, Krambo Bostads AB, Falkenbergs Bostads AB samt Blomsterfonden.  

Bifogas:
Foto på Maria Lundgren, fotograf: Gugge Zelander. På bilden Maria Lundgren (stående) med en av deltagarna i MKBs målarkurs, Astrid Hylén
Pdf med beskrivning av samtliga tävlingsbidrag med juryns motiveringar.

Kontakt:
Maria Lundgren, seniorvärd, MKB, 040-31 37 51
Anna Wiking, konceptutvecklare, MKB, 040-31 36 76
Peter Kockum, juryns ordförande, 070-592 5056
Ylva Sandström, expert boende för äldre, SABO, 070-590 88 54

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar