Karlstads Bostads AB vinner SABOs miljöpris 2005

- En enig jury har utsett Karlstads Bostads AB till vinnare av SABOs miljöpris 2005 för sin breda satsning på att minska energiförbrukningen i det befintliga beståndet.

Energijakten i Karlstad utövas med hjälp av sju anställda energijägare. Sedan energijägarna anställdes 1998, har företaget sparat mer än 10 miljoner kr per år i minskad energianvändning. Individuell mätning av varm- och kallvatten samt el har införts i 850 lägenheter och ytterligare 300 är på gång i år och vattenåtgången har reducerats med 15-20 %. I väntan på kommande krav på energideklarationer har Karlstads Bostads AB utvecklat en egen modell för att minska onödigt energiläckage. Stora satsningar har även gjorts på övergång till förnyelsebara bränslen. . Temat för årets miljöpris är ”Kronor, kilowattimmar och koldioxid – minskad energianvändning i befintligt bestånd” där tekniska åtgärder, arbete med personal och boende har värderats. Karlstads Bostads AB har på ett föredömligt sätt arbetat med samtliga delar och lyckats sänka sitt snitt för värmeförbrukning från 173 kWh/m2 år 1998 till nuvarande 136 kWh/m2. Bostads AB Poseidon får ett hedersomnämnande för sin lyckade systematiska energisatsning som pågått under fem år och som lett till en energibesparing med 17 %. Genom ett åtgärdsprogram bestående av bland annat driftoptimering, värmeinjustering, behovsanpassad ventilation och varmvattenmätning har man nått fram till besparingen. Mölndalsbostäder AB får ett hedersomnämnande för sin målmedvetna satsning med att sänka energiförbrukningen. Stor fokus har lagts på att engagera och utbilda den egna personalen i energi- och miljöfrågor. Från början av nittiotalet fram till idag har energianvändningen på 190 kWh/m2 minskat till 149 kWh/m2 tack vare utbildning och en mängd effektiva åtgärder. Juryn för SABOs miljöpris 2005 har bestått av: Birgitta Nådell, ordf. i juryn och ledarmot i SABOs styrelse, Johan Sundqvist, utbildningschef i Stiftelsen Håll Sverige Rent, Ylva Rylander, klimathandläggare på Svenska Naturskyddsföreningen Ewa Frisk, chef för boendeenheten på Hyresgästföreningen Riksförbundet, Ampo Hoff, SABO, Therese Ernhult, SABO Frågor om miljöpriset besvaras av Therese Ernhult, SABO 08 – 406 55 16

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Media

Media

Dokument & länkar