Klokt dra tillbaka anmälan

Fastighetsägarna har idag offentliggjort beslutet att dra tillbaka sin anmälan till EU-Kommissionen om otillåtet statsstöd.

       – Beslutet är mycket klokt. Nu kan de allmännyttiga bostadsbolagen fortsätta sitt arbete och aktivt bidra till bostadsförsörjningen i kommunerna, säger Kurt Eliasson, VD för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Fastighetsägarna anmälde år 2005 Sverige till EU-kommissionen för otillåtet statsstöd. I och med det startade ett arbete för att hitta en svensk lösning som innebär att vi behåller ett system där staten inte blandar sig i hyressättningen och där allmännyttan erbjuder bostäder för alla. I juni i år röstade så slutligen riksdagen igenom en ny lag som träder i kraft den 1 januari 2011.

De nya reglerna har tagits fram i nära samarbete med SABO och Hyresgästföreningen och så småningom även Fastighetsägarna. Reglerna innebär bland annat att allmännyttans hyresnormerande roll försvinner och att de kommunala bostadsbolagen kan fortsätta att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta.

– Vi är mycket nöjda, hotet om att införa social housing i vårt land är undanröjt. Den utvecklingen ser vi tyvärr i Holland, där ett liknande, parallellt fall drivits. Varken Sverige, Danmark, Island eller Norge är intresserade av bostäder med inkomstgränser avsatta för vissa grupper. Vi vill alla ha bostadsområden där människor med olika bakgrund och social ställning bor tillsammans, säger Kurt Eliasson.

För mer information kontakta: Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, tel. 070-721 20 11, e-post: charlotta.lundstrom@sabo.se

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Box 474 101 29 STOCKHOLM Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)