Lägre driftkostnader finansierar inte åtgärder för halverad energianvändning

 

Bostadsföretagen kommer att få stora problem med att nå målet om en halverad energianvändning i bostadssektorn år 2050. Om det ska vara möjligt måste fler aktörer diskutera fram hållbara lösningar på hur omfattande energieffektiviseringsåtgärder vid upprustning ska bli lönsamma. Det visar en ny rapport från bransch- och intresseorganisationen SABO.

 

Att halvera energianvändningen i landets bostadsområden är ett mycket angeläget mål. Många sätter därför sitt hopp till de miljonprogramsfastigheter som väntar på att rustas upp. Visionerna är stora, en del menar till och med att energibesparingarna i sig skulle finansiera upprustningen. Men detta stämmer inte, enligt SABOs rapport. Återbetalningstiderna är för långa och det finns allt för många osäkra faktorer som bostadsbolagen måste hantera:

  • Olika marknader ger helt olika möjligheter.
  • Det finns olika sätt att definiera lönsamhet på och energikonsulter ger även olika förslag på vilka åtgärder som ska sättas in.
  • Energileverantörernas priser och taxekonstruktioner försvårar möjligheterna att spara pengar på energieffektivisering, samtidigt som de är svåra att förutsäga.
  • Förutsättningarna att spara energi skiljer sig åt beroende på fastighetens status och tidigare åtgärder.
  • Hyresgästerna i miljonprogrammet har ofta en svag ekonomi och klarar inte av höga hyreshöjningar som en följd av stora upprustningar.

- De kommunala bostadsföretagen har ofta höga ambitioner och jobbar med ständiga förbättringar för att spara energi. Men detta måste hela tiden balanseras med möjligheterna att klara företagets ekonomi, säger Sophia Mattsson-Linnala, chef för ekonomi- och finansenheten på SABO.

I rapporten slår SABO fast att det nu är hög tid att politiker från alla partier, byggbranschen, energikonsulter, kommunala och privata energileverantörer samt fastighetsägare möts och gemensamt diskuterar fram hållbara lösningar.

 

Bifogas:
Rapporten ”Lönsam energieffektivisering – myt eller möjlighet” (en fristående fortsättning på rapporten ”Hem för miljoner

 

Kontakt:
Sophia Mattsson-Linnala, chef för ekonomi- och finansenheten på SABO, 070-749 10 40.
Therese Rydstedt, energiexpert på SABO, 070-519 55 16.
Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO, 070-721 20 11.

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar