Nu har vi en gemensam plattform för lokalt samarbete

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen lanserar idag en gemensam plattform som ska stödja trepartssamarbetet på lokal nivå. Syftet är att utveckla hyresrätten och stärka dess konkurrenskraft.

Plattformen tar upp fem punkter:

  • Systematisk hyressättning. De lokala parterna har ansvar för hyressättningen. En systematisk hyressättning innebär att hyrorna på en lokal hyresmarknad ska motsvara den standard, kvalitet och övriga bruksvärdesfaktorer som erbjuds. En sund konkurrens ska främjas.
  • Bättre boende. Parterna har ansvar för att på olika sätt skapa ett bättre boende i hyresrätt. I flera frågor behövs ett samarbete mellan parterna, ibland också med andra lokala aktörer.
  • Rimliga taxor och avgifter. En allt större del av hyran går åt till att täcka kostnader för taxor och avgifter. Prissättningen måste därför bevakas noga och vi måste agera för rimliga taxor och avgifter.
  • Hyresrättens roll i kommunens utveckling. Tillgång till hyresrätter skapar valfrihet i boendet och underlättar för människor att skaffa bostad där det finns jobb eller utbildning. Tillsammans med kommunen och andra aktörer kan parterna medverka till att stärka hyresrättens roll.
  • Organisering av lokalt trepartsamarbete. Detta arbete bedrivs alltid gemensamt av ett kommunalt bostadsföretag, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Det kan handla om utrednings-, utvecklings- och påverkansarbete. Vilka frågor man ska arbeta med och i vilka former arbetet ska bedrivas beslutas lokalt. Det är viktigt att samarbetet präglas av legitimitet, öppenhet, kontinuitet och långsiktighet.

 

Bifogas: Plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

 

Kontakt:
Jörgen Mark-Nielsen, SABO, 070-301 55 40
Pär Svanberg, Hyresgästföreningen, 070-672 92 64
Tore Ljungkvist, Fastighetsägarna Sverige, 070-517 75 50

 

 

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar