Nya lösningar för värmeåtervinning ur ventilationsluft presenteras

Två nya systemlösningar har i en teknikupphandling med anbudstävlan utsetts för installation av värmeåtervinning i sju flerbostadshus. Efter installation och utvärdering kommer beställarna att utse en vinnare av teknikupphandlingen. De två systemlösningarna som gått vidare är dels en teknik med värmeåtervinning via värmeväxlare och dels en teknik med värmeåtervinning via värmepump.

- Många av de flerbostadshus som byggdes före 1970 står inför omfattande ventilationsrenoveringar. Att installera värmeåtervinning i dessa är en väsentlig energiåtgärd och skulle ge ett betydande bidrag till att uppnå de nationella målen med en halverad energianvändning fram till år 2050 säger Tomas Berggren, ansvarig på Energimyndigheten.

För att få fart på marknaden av systemlösningar för värmeåtervinning har beställargruppen BeBo tagit ett gemensamt tag genom en teknikupphandling under ledning av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

- Idag finns relativt liten erfarenhet av att installera värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus. Med upphandlingen vill vi förbättra förutsättningarna för fastighetsägarna, säger Therese Rydstedt, SABO.
  
Komponenter och teknik finns men systemet i sin helhet behöver utvecklas och anpassas för ombyggnad. Det är även många aktörer som behöver involveras: byggare, tillverkare av kanaler, don och aggregat, installatörer, mm. Att handla upp detta kan utgöra en oöverkomlig svårighet speciellt för mindre bostadsförvaltare. Med teknikupphandlingen vill Energimyndighetens beställargrupp, BeBo, få fram fler leverantörer som erbjuder en totallösning inklusive komponenter, projektering och installation med funktionsansvar för värmeåtervinning av ventilationsluften och att förbättra driftserfarenheter när det gäller energiprestanda, ekonomi samt service och underhåll.

Under våren 2010 har beställargruppen, BeBo, gått ut med en anbudsförfrågan för installation av värmeåtervinning i sju flerbostadshus. Två anbud har nu antagits för installation och kommer dels att fungera som provhus för att utvärdera de nyutvecklade systemlösningarna och dels som demonstrationshus för att samla nya drifts- och installationserfarenheter. Därefter utses vinnare för teknikupphandlingen. Många ombyggnationer av flerbostadshus kommer att ske inom de närmaste åren vilket gör att marknaden för den entreprenör som kan leverera en helhetslösning är enorm.

Plats och tid:
De lösningar som tog hem anbudet presenteras på SABO, Vasagatan 8-10 Stockholm,
torsdag den 4 november kl 15.30.

Kontakt:
Therese Rydstedt, SABO, 08-406 55 16, therese.rydstedt@sabo.se
Åsa Wahlström, CIT Energy Management, 0767699366, asa.wahlstrom@cit.chalmers.se

 

   

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Media

Media