Oroande om ungas bostadssituation – nu intensifierar vi arbetet

Hyresgästföreningens rapport om ungas boende som presenteras idag bekräftar den bild som bransch- och intresseorganisationen SABO har av ungas problem på bostadsmarknaden.
Vi intensifierar nu vårt utvecklingsarbete och tog igår beslutet att arrangera ett rådslag för att utbyta erfarenheter och stärka de kommunala bostadsbolagen i deras arbete med bostäder för unga, säger Kurt Eliasson, VD för SABO.

Rapporten ”Unga vuxnas boende i Sverige 2011” som Hyresgästföreningen tagit fram visar att hyresrätten fortfarande är populär bland ungdomar, samtidigt som det är just hyresrätter som det råder störst brist på. Och det som trots allt byggs har ofta för hög hyra för att unga ska ha råd att flytta in. De problemen är väl kända på SABO, som därför har nyproduktion till vettiga priser som en av sina prioriterade utmaningar.

- Aktiva beställare som ställer tydliga och tuffa krav på leverantörerna kan pressa priserna. Parallellt med detta måste också kommunerna se över sina markpriser. Alla behöver ta sitt ansvar – även regeringen, som måste göra något åt skattereglerna som idag missgynnar hyresrätten så att den blir dyrare än andra upplåtelseformer, säger Kurt Eliasson.

Den 27 september arrangerar SABO ett rådslag med Ungdomsstyrelsen och Hyresgästföreningen om ungas boende. Där kommer deltagarna att arbeta för fler lösningar på problemet, utbyta erfarenheter och råd.

Bland SABOs medlemsföretag finns redan idag många som aktivt arbetar för att få fram lägenheter till unga och studenter i det befintliga beståndet. Några exempel är:

  • Kompisbokontrakt som underlättar för unga att dela på större lägenheter.
  • Speciella köregler och kötider för unga.
  • Tjänstebokontrakt.
  • Ombyggnad av uthyrningsdelar till minilägenheter.
  • Öronmärkta lägenheter för unga.

- Det görs mycket, men vi kan bli bättre. Det är naturligtvis viktigt för de unga som ska få chansen att starta sitt vuxenliv men också för de regioner i Sverige vars tillväxt hämmas när de unga inte kan stanna kvar och arbeta där, säger Kurt Eliasson.

Fler exempel på åtgärder i de kommunala bostadsbolagen, finns i SABOs rapport Ungas boende i storstäder och högskoleorter (2010) på www.sabo.se

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11
Fräs Therese Berg, SABO, 073-908 78 98

25 maj 2011

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar