Positivt förslag för framtidens allmännyttiga bostadsföretag

Idag presenterar regeringen sin departementspromemoria om allmännyttans framtida villkor Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – överväganden och förslag. - Regeringens förslag på nya villkor för de allmännyttiga bostadsföretagen gör det möjligt att kombinera affärsmässighet med ett aktivt samhällsansvar, säger Kurt Eliasson, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Regeringens utredare Michaël Koch presenterade i sin utredning EU, Allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) två alternativ för allmännyttan: vinstmaximerande företag eller självkostnadsstyrda företag. Dessa har nu regeringen avvisat och menar att ett aktivt samhällsansvar kan förenas med god företagssed och ett affärsmässigt perspektiv. - Det är det vi har förordat hela tiden, säger Kurt Eliasson. Promemorian berör inte hyressättningsfrågorna, men enligt den information som lämnats från Finansdepartementet kommer förslagen i den kommande propositionen att ligga i linje med vad SABO och Hyresgästföreningen gemensamt föreslagit. Det innebär att hyrorna även i fortsättningen kommer att bestämmas genom förhandlingar och att de privata fastighetsägarna blir en fullvärdig förhandlingspart. Allmännyttan blir inte längre hyresnormerande, utan vid tvister ska jämförelser ske med förhandlade hyror oavsett vem som är hyresvärd. Det blir inte heller några marknadshyror. - Vi välkomnar detta, och kommer att i trepartssamarbetet med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna arbeta för en hyressättning som bättre stämmer överens med hyresgästernas värderingar av lägenheternas varierande bruksvärden, säger Kurt Eliasson. Förutsättningarna för att förslaget ska få ett starkt stöd är goda. - Regeringen har tagit till sig det kompromissförslag som SABO och Hyresgästföreningen gemensamt förde fram i våras. Det borde betyda att förutsättningarna är goda för att få ett brett stöd för förslaget, vilket ger alla bostadsföretag goda möjligheter att utveckla hyresrätten, säger Kurt Eliasson. SABO kommer nu att grundligt gå igenom förslaget och därefter ge sitt remissvar. För mer information: Kurt Eliasson, VD för SABO. Tel. 08-406 55 69 Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO. Tel. 070-721 20 11.

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar