Pressinbjudan

SABO fokuserar på sociala frågor och bostäder för äldre

De kommunala bostadsbolagen har stor erfarenhet av att arbeta med sociala frågor i boendet. Som ett led i det arbetet arrangerar bransch- och intresseorganisationen SABO en konferens som enbart fokuserar på dessa utmaningar och möjligheter. På konferensen delas SABOs bopris ut som i år har temat Boende för äldre. Representanter för media är välkomna att delta på prisutdelningen torsdag den 8 september.

SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) har cirka 300 medlemsföretag runt om i landet. Flera av dem driver ett framgångsrikt socialt arbete. De är föregångare när det gäller att samarbeta med till exempel socialförvaltning, flyktingmottagning och polis för att skapa ett gott boende för alla och bidra till utvecklingen på orten. I mitten av 1980-talet startade SABO nätverket ”Sociala frågor i boendet”. Deltagarna arbetar med frågor som rör trygghet, störningar och områdesutveckling och möts årligen för att utbyta erfarenheter. I år hålls konferensen i Västervik och arrangeras i samarbete med Västerviks Bostads AB.

Under konferensen delas SABOs bopris ut. Tävlingen lyfter fram företag och medarbetare som på ett innovativt och kreativt sätt arbetar med boendefrågor. I år är temat Boende för äldre. Många allmännyttiga bostadsföretag lägger ner ett stort engagemang på att förbättra situationen för sina äldre hyresgäster. Och det behövs - antalet äldre i samhället kommer att öka och deras boende är därför en fråga som kommer att få allt större betydelse.

 

Tid och plats:
8 september kl 8.30, Gränsö slott, Västervik.

 

Kontaktpersoner:
Ylva Sandström, expert boende för äldre, SABO, 070-590 88 54
Lena Johansson, chef Boende och Juridik, SABO, 0705-14 00 84
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, 070-721 20 11

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)