Pressinbjudan: Lönsam energieffektivisering – myt eller möjlighet?

Politiker och byggbransch målar ofta upp bilden att energieffektiviseringar vid upprustningar alltid - oavsett marknad och fastighetens status - är lönsamma. En del menar även att åtgärderna är så lönsamma att de kan finansiera andra renoveringsinsatser. På politikerveckan i Almedalen presenterar bransch- och intresseorganisationen SABO en rapport som visar att det tyvärr inte stämmer.

Att halvera energianvändningen i landets bostadsområden är mycket angeläget om vi ska nå de nationella målen om en 20-procentig minskning av elanvändningen till år 2020 och en halvering till år 2050. Det är en nödvändighet för ett långsiktigt hållbart samhälle och de kommunala bostadsbolagen är självklara aktörer i det arbetet.

Många sätter därför sitt hopp till de miljonprogramsfastigheter som väntar på att rustas upp. I den allmänna debatten målas ofta bilden upp att det i samband med upprustning skulle vara lätt och mycket lönsamt att även göra energieffektiviserande åtgärder. Men frågan om upprustning, energieffektivisering och lönsamhet är mycket mer komplex än så. Det finns ingen quick fix.

Nu är det hög tid att utgå från verklighetens förutsättningar. Den 4 juli presenterar SABO därför en rapport som gör just det. Kom och ta del av resultatet och den efterföljande debatten.

Tid och plats: Måndag 4 juli 13:00 - 15:00. Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Visby

Program:
13.00 Välkommen! Kurt Eliasson, VD, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). 

13.05 Presentation av rapporten Lönsam energieffektivisering – myt eller möjlighet? Sophia Mattsson-Linnala finanschef, SABO. Therese Rydstedt, energiexpert, SABO. 

13.25 Vad kan locka och hindra energieffektivisering? Lovisa Högberg, doktorand, KTH.

13.40 Lönsamhet, betalningsvilja och miljöhänsyn – kan det kombineras? Ulf Nyqvist, VD, Botkyrkabyggen. Barbro Engman, ordförande, Hyresgästföreningen. Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen.  

14.05 Har staten ett ansvar – finns det en samsyn? Åsa Romson, språkrör (MP). Ulf Perbo, statssekreterare (KD). Anti Avsan, bostadspolitisk talesperson (M). Ingela Nylund Watz, näringsutskottet (S), ordförande i Telgebostäder.
 
14.40 Frågor och synpunkter från publiken.

14.50 Kommentarer och avrundning. Kurt Eliasson, VD, SABO

För mer information kontakta:
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, tel. 070-721 20 11, e-post: charlotta.lundstrom@sabo.se

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)