Pressinbjudan: SABOs Fastighetsdagar i Västerås

Bransch- och intresseorganisationen SABO arrangerar den 29-30 november en nationell konferens om renovering samt miljö- och IT-frågor i bostadssektorn. Representanter för media är välkomna att delta.

Bostadsbranschen står inför stora utmaningar när det gäller att rusta upp fastighetsbeståndet. Arbetet berör flera områden, till exempel VVS, miljö, IT och tillgänglighet. SABOs Fastighetsdagar berör alla dessa aspekter i flera parallella seminarier. Under konferensen arrangeras även studiebesök till Bostads AB Mimers Framtidslägenhet i miljonprogramsområdet Vallby, en visning av Mälarenergis demoanläggning med mikroproduktion av el från solceller och vindkraft samt ett besök i Bergsgrottan, Mimers kvarter med 20 passivhus.

På konferensens första dag delas även pris ut i tävlingen Professionell renovering.

Fastighetsdagarnas cirka 200 deltagare kommer från hela landet och arbetar med energi, drift, teknik, förvaltning och miljöfrågor i bostadsföretag. Konferensen arrangeras i samarbete med Bostads AB Mimer.

Anmälan:
Journalister deltar kostnadsfritt på seminarier och föreläsningar, fika och lunch samt på studiebesöken i mån av plats. Middagen med underhållning hålls enbart för konferensdeltagarna. Anmälan görs till:
anna.sundmark@sabo.se senast den 15 november. Ange vilka seminarieblock du vill gå på.

Bifogas:
Konferensprogram som pdf.

Kontakt:
Stefan Björling, enheten för Fastighetsutveckling, SABO: 073-525 58 80
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag organiserar ca 300 kommunala bostadsföretag. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen ca 725 000 bostäder.

 

 

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar