Pressinbjudan: Bostadspolitiker från hela landet samlas på SABOs kongress i Uddevalla

SABO, bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, bjuder in till kongress den 13-15 april i Uddevalla. Förtroendevalda i de kommunala bostadsföretagen samlas för att bland annat behandla motioner om energieffektivisering och fler bostäder för unga. Representanter från media är välkomna att lyssna på förhandlingarna och föreläsningarna samt följa med på de studiebesök som arrangeras.

SABOs Kongress 2011 samlar nära 300 personer. Förutom förtroendevalda deltar även VDar och tjänstemän från bostadsbolagen som observatörer. Kongressdagarna ger därför goda möjligheter att träffa personer med olika partitillhörighet från hela landet samt anställda med erfarenhet av den dagliga verksamheten i ett allmännyttigt bostadsföretag.

Kongressen öppnas av bland annat statssekreterare Ulf Perbo, socialdepartementet. Arrangemanget sker i samarbete med Uddevallahem.

Tid och plats:
14-15 april, Bohusgården Hotell & Konferens

Föranmälan senast onsdag kl. 12 till:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11.

Preliminärt program:

Torsdag 14 april

08.45 Studiebesök:
Skogslyckan – Anpassning av boendet på äldre dar
Andelen äldre bland våra hyresgäster ökar. Många blir ensamma och drabbas kanske av funktionsnedsättningar. Man blir då mer och mer isolerad från omgivningen med otrygghet och otrivsel som följd. Vi tittar på lösningar som förbättrar förutsättningarna för människor att bo kvar i sina lägenheter på äldre dar. Vi gör detta bland annat genom att arbeta med trygghets- och trivselfaktor i boendet samt att åtgärda den fysiska tillgängligheten. Ett sådant exempel är projektet Skogslyckan.

Misteröd – Energieffektiva hus
Bostadssektorn står för en stor andel av de utsläpp som har en negativ klimatpåverkan. Det arbetas på många håll intensivt för att hitta lösningar att förbättra husens energiprestanda och på så sätt minska klimatpåverkan. Uddevallahem har i projektet Misteröd uppfört par- och radhus med 27 bostäder samt 12 gruppbostäder med s.k. passivhusteknik. Vid detta studiebesök visar vi hur husen har byggts och hur projektet har fallit ut.

12.00 Lunch

13.00 Kongressen öppnas

Sture Svennberg, Kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla
Ulf Perbo, Statssekreterare, Socialdepartementet
Leif Jakobsson, SABOs ordförande

14.30 – ca 17.00 Kongressförhandlingar

Fredag den 15 april

09.00 Mångfald och jämställdhet
Föreläsning med Claes Schmidt/Sara Lund
SABOs styrelses arbetsgrupp

10.30 Kongressförhandlingar

12.00 Avslutning

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Box 474 101 29 STOCKHOLM, Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)