Pressinbjudan seminarium i Almedalen:

IT i boendet - möjligheter med förhinder?

Skulle samhället kunna erbjuda vård, omsorg och utbildning direkt i ditt hem med hjälp av IT? Skulle vi kunna minska energianvändningen med den nya tekniken? Många menar det. Men om det stämmer, varför saknar då denna samhällsnödvändiga infrastruktur en tydlig standard? Detta borrar vi djupare i på SABOs seminarium onsdag den 6 juli under politikerveckan i Almedalen.

Den nya teknikens möjligheter är stora, både när det gäller samhällsnyttiga tjänster och nöjen. Samtidigt ökar kraven på interoperabilitet. Detta behandlas i rapporten BoIT, infrastruktur, tjänster&service i morgondagens bostäder, som bransch- och intresseorganisationen SABO presenterar i Visby den 6 juli.

Under seminariet visar vi på möjligheter och hinder för den digitala utbyggnaden. Vi diskuterar vad som behöver göras för att dagens och framtidens tjänster ska kunna spridas fullt ut till landets hushåll. Och vi tar upp de viktiga knäckfrågorna om hur affärsmodeller, regelsystem och teknik måste förbättras för att utvecklingen ska kunna ta fart på allvar.

Tid och plats:
Onsdag 6 juli kl. 13:00 - 15:00, Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Visby. Seminariet inleds med lunchsmörgås.

Program:

13.30 Välkommen. Kurt Eliasson, VD, SABO.

13.35 Presentation av rapporten BoIT, infrastruktur, tjänster&service i morgondagens bostäder. Anders Johansson, Senior advisor ICT, SABO. Bertil Rignäs, VD, Bostadsbolaget.

13.50 Digital utbyggnad – vilka är möjligheterna? Vilka är behoven? Branschutblickar och framtidsspaningar: Vård och omsorgstjänster, affärsmodeller och teknikutveckling, nöjesutbud och interaktivitet. Jonas Malmgren, försäljningschef offentlig sektor, Cisco. Stefan Lundberg, teknologie doktor, KTH. Lars Wigh, affärsområdeschef, IBM. Petter Öhrn informatör, PTS.

14.20 Paneldiskussion. Ann-Marie Fransson, VD, Almega/IT-företagen. Kurt Eliasson, VD, SABO, Anders Ygeman (S) ordförande trafikutskottet, Christer Winbäck (FP) trafikutskottet, Jörgen Lindqvist, chefredaktör, Computer Sweden.

För mer information kontakta:
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, tel. 070-721 20 11, e-post: charlotta.lundstrom@sabo.se

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)