Pressinbjudan till Energidepå 2011 i Falun

Falun mötesplats för konferens
om energieffektivisering i bostadssektorn

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, arrangerar för femte gången en nationell konferens om energieffektivisering i bostadsbolagen. I år hålls den i Falun den 4-5 oktober och drar 200 deltagare från hela landet.

Energidepå 2011 är ett led i SABOs satsning på energieffektivisering. Sedan tidigare driver SABO det så kallade Skåneinitiativet, där 103 kommunala bostadsbolag förbundit sig att gemensamt minska energianvändningen med 20 procent mellan åren 2007 och 2016. Hur de lyckats hittills presenteras på Energidepåns första dag den 4 oktober klockan 11.25.

På ett flertal seminarier presenterar olika kommunala bostadsbolag hur de konkret arbetar för att minska energianvändningen samt hur man strategiskt arbetar med företagets ekonomiska mål och miljömål. Per Högström från näringsdepartementet är också på plats för att redovisa det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda.

Energidepå 2011 cirka 200 deltagare kommer från hela landet och arbetar med energi, drift, teknik, förvaltning och miljöfrågor i bostadsföretag. Konferensen arrangeras i samarbete med Kopparstaden AB.

Anmälan:
Journalister deltar kostnadsfritt på seminarier, fika och lunch samt på studiebesöken dag 2 i mån av plats. Middagen med underhållning hålls enbart för konferensdeltagarna. Anmälan görs till:
pernilla.liljestrand@sabo.se senast den 28 september.

Bifogas:
Konferensprogram som pdf.

Kontakt:
Therese Rydstedt, enheten för Fastighetsutveckling, SABO: 070-519 55 16
Per Holm, enheten för Fastighetsutveckling, SABO:
070-648 01 08
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar