pressmeddelande

Report this content

Hur kommer Sundsvall, Timrå och Härnösand att se ut om tio år? Hur kommer regionen att utvecklas inom den närmaste tioårsperioden? Vad avgör regionens konkurrenskraft? Hur arbetar andra kommuner och företag med samverkan och näringslivsutveckling? Delta i en diskussion med över 200 representanter för politiker och näringsliv i regionen! Det är några av de ämnen som tas upp på Framtidsdagen i Sundsvall den 15 november. Dagen arrangeras av de kommunala bostadsbolagen Mitthem i Sundsvall, Timråbo och Härnösandshus tillsammans med SABO, intresseorganisationen för allmännyttiga bostadsföretag. Evenemanget ingår i SABOs framtidsarbete Framtid i fokus. Redan nu har omkring 200 deltagare, politiker, representanter för näringsliv och andra beslutsfattare anmält sitt deltagande. Här är några av programpunkterna: Gerhard Larsson, landshövding i Västernorrlands län - om visionen för länet för 2005. Åke E Andersson, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt ledamot av SABOs Vetenskapliga råd - om regional utveckling och regionförstoring. Ulf Strömqvist, konsult vid Temaplan AB - vilka är Sundsvall-Timrå- Härnösands förutsättningar och möjligheter i den nya ekonomiska geografin? Wilhelm Geijer, VD och koncernchef för Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Sverige - ger ett näringlivsperspektiv på regionens utvecklingsmöjligheter Leif Måsvaer, administrativ direktör för Forus Naeringspark - om dynamisk samverkan i Stavangerregionen, där fem norska kommuner samarbetar i ett strategiskt arbete för att utveckla regionens förutsättningar och näringsliv. Bengt Westman, kommunstyrelsens ordförande i Haparanda kommun - om Eurocity - en vision för Haparanda och Torneå kommuner och om arbetet med att bygga ihop två kommuner över en nationsgräns. Torbjörn Einarsson, ARKEN Arkitekter - vad gör en kommun och en region attraktiv? Avslutande paneldiskussion om framtiden för Sundsvall-Timrå-Härnösand med medverkande föreläsare, kommunpolitiker och länsrepresentanter. För mer information kontakta: Hans Selling, VD för Mitthem, tel: 060-13 95 00 eller Håkan Bergman, SABO, tel: 08-406 55 00, 070-315 14 23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar