Pressmeddelande: Störst prisökningar i elnät ägda av E.ON, Fortum och Vattenfall

 

Jämfört med den allmänna prisutvecklingen har elnätspriserna höjts tre gånger så mycket sedan år 2000. Och det är i kommuner där E.ON, Fortum och Vattenfall är elnätsägare som priserna skjuter i höjden. Det visar en undersökning från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Villaägarna.

 

E.ON, Fortum och Vattenfall är idag elnätsägare i nära hälften av landets kommuner och har en helt dominerande ställning när det gäller eldistributionen på landsbygden. Den undersökning som vi presenterar idag visar också att elnätspriserna kraftigt ökat i hela landet men det är dessa tre stora företag som tagit täten i höjningarna.

Sedan Energimarknadsinspektionen (EI) övergav sin prisprövningsmodell för tre år sedan har priserna på elnäten höjts med 20 procent. De större elnätsägarna har tydligt genomfört en utjämning uppåt. Det har lett till orimligt stora skillnader mellan kommuner med likvärdiga förutsättningarna. Till exempel har priserna för det E.ON-ägda elnätet i Norrköping mer än fördubblats sedan 2003, medan det kommunägda elnätet i Linköping haft en ökning på några få procent.

 Vår undersökning visar på flera stora höjningar. Här är tre exempel:

  • I Malmö har E.ON höjt elnätspriset från 34 öre till 66 öre per kWh mellan 2002 och 2010.
  • I Uppsala har Vattenfall höjt elnätspriset från 34 öre till 55 öre per kWh mellan 2002 och 2010.
  • I Hudiksvall har Fortum höjt elnätspriset från 30 öre till 54 öre per kWh mellan 2002 och 2010.

När EI granskade elnätspriserna med hjälp av den tidigare prismodellen, visade det sig att många nätbolag tog en halv gång för mycket betalt, eller mer. Den nya modellen som nu införs räknar avkastning (vinst) som om näten är helt nya som ger höga vinstmarginaler, trots att näten i verkligheten är gamla och redan avskrivna. Samtidigt sätts underhållskostnaderna högt, med motivering att näten egentligen är gamla. Företagen kan på det sättet ta betalt två gånger. Konsultföretaget Sweco har på vårt uppdrag räknat fram att detta kan komma att kosta konsumenterna sju miljarder kronor extra om året.

Vi uppmanar nu energiminister Maud Olofsson att skärpa övervakningen i näten och skydda konsumenterna:

  • Den nya prismodellen måste ses över och konsekvenserna av den analyseras innan den införs
  • EI måste prioritera konsumenten över elbolagens vinstintressen. Det är tydligt att EI brustit i det uppdraget. Det bevisas bland annat av de prisökningar som vi presenterar i vår undersökning.

 

Bifogas:
Undersökning om elnätspriser i olika delar av landet.

 

Kontakt:
Fastighetsägarna: Per Forsling, 070-417 76 40
HSB: Roland Jonsson, 072-740 89 60
Hyresgästföreningen: Göran Svensson, 070-301 60 43
Riksbyggen: Kjell Berndtsson,  0703-50 05 10
SABO: Per Holm, 070-648 01 08
Villaägarna: Jakob Eliasson, 0768-48 13 00

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar