Relining kan förlänga rörens livslängd

Relining kan vara en lämplig åtgärd för att täta läckande avloppsrör och skjuta ett stort och kostsamt stambytesprojekt på framtiden, åtminstone om projektet genomförs på korrekt sätt. Det visar en ny rapport som tagits fram av KTH, på uppdrag av bland andra Fastighetsägarna och SABO.

Rapporten har tagits fram för att möta behovet hos de fastighetsägare som känner sig osäkra inför valet mellan relining och ett stambyte. Den visar att en stor majoritet av beställarna är nöjda och kan tänka sig att använda relining igen.

– Rapporten visar att relining kan vara lämpligt att använda i rätt sammanhang, men att beslutet om relining bör föregås av en noggrann teknisk analys som bedömer ifall relining är det bästa alternativet i varje specifikt fall eller om det istället är motiverat med ett stambyte, säger Christer Jansson, VD för Fastighetsägarna Stockholm.

Material som används vid relining har i en del fall starkt toxiska komponenter men den färdiga produkten bedöms vara ofarlig enligt gällande kunskap och bestämmelser. De emitteringar som finns är också inom ramen för gällande gränsvärden närväl materialet har härdat sig.

– Det är glädjande att rapporten visar på ett sådant positivt resultat. Men vi behöver ändå göra ytterligare undersökningar och vi behöver göra dem tillsammans med fler aktörer, säger Kurt Eliasson, VD för SABO.

Relining har förekommit i Sverige i 20 år och det har hittills inte framkommit att någon utförd relining har slutat fungera på grund av ålder. Det går alltså i dagsläget inte att säga hur lång livslängd ett relinat avloppssystem har. Men det finns skäl att tro att reliningtekniken kommer att förbättras ytterligare i framtiden, inte minst med tanke på att KTH och Swerea KIMAB har beviljats medel motsvarande en doktorandtjänst för att forska vidare kring ämnet.

Bakgrund
Rapporten har initierats av Fastighetsägarna Stockholm och SABO med syfte att samla erfarenheter kring relining ur ett beställarperspektiv för att kunna stärka fastighetsägare i sin roll som beställare. Dels presenterar rapporten en undersökning av den tekniska statusen på reliningar utförda på avloppsledningar. Dels beskriver den beställarnas erfarenheter av relining. Relining av tappvattenledningar berörs inte i rapporten.
KTH har varit projektledare vid genomförandet av utredningen. Brandkontoret, Familjebostäder, HBV, HSB Länsförsäkringar, Riksbyggen, Stockholms hem, Svenska Bostäder är andra organisationer som har ingått i Styrgruppen för utredningen. BRiF och VVS-företagen har medverkat i referensgruppen.

Bifogas: Rapporten (pdf)

För mer information, kontakta:
Yogesh Kumar, Miljöchef Fastighetsägarna, 070-417 38 57
Stefan Björling, ansvarig renoveringsfrågor SABO, 08 406 55 39

2011-06-23

 

 

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar