Så ska SABO arbeta för en bättre bostadsmarknad

 

En bättre hyressättning, balanserade ekonomiska villkor och en hållbar lösning för bostadsföretag på vikande marknad. Det är några av de tolv mål som bransch- och intresseorganisationen SABO ska arbeta för 2011-2015.

Den nya agendan anger vilka frågor som SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, ska prioritera för att främja de kommunala bostadsbolagens arbete och underlätta för dem att bedriva sin verksamhet så att de är till nytta för hyresgästerna, bostadsområdena och kommunerna.

Dessa tolv frågor ska SABO prioritera:
Balanserade ekonomiska villkor
Fler hyresbostäder
Ett upprustat bostadsbestånd
En väl implementerad lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
En hållbar lösning för bostadsföretag på vikande marknad
Högre status för hyresrätten
En bättre hyressättning
Väl uppfyllda miljömål
En rimligare prisutveckling på fjärrvärme
Interkommunala bostadsföretag vid behov
Tryggad kompetensförsörjning
Ett starkare SABO

- För att detta ska bli möjligt behövs ett stabilt och neutralt regelverk, tydliga relationer mellan företaget och ägaren, branschövergripande samarbete och tryggad kompetensförsörjning, säger Kurt Eliasson, VD för SABO.

Agendan har antagits av SABOs kongress och bygger på SABOs idéprogram som pekar ut fem fokusområden: Tillväxt för kommun och region, integration genom mångfald och valfrihet, företagande med samhällsansvar, boende med livskvalitet och hållbar utveckling.

Bifogas:
Agenda för mandatperioden 2011-2015 (högerklicka på pdf-symbolen längst ned i detta mejl)

Presskontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

17 maj 2011

 

 

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar