SABO lanserar Skötselnyckeltal för bostadsgårdar

 

SABO har tillsammans med STAF utvecklat en ny modell för att enkelt och effektivt beräkna skötseltiden för en bostadsgård. Modellen beskrivs i boken ”Skötselnyckeltal för bostadsgårdar” och lanseras på ELMIA-mässan Park och Golf den 21 september.

 

SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och STAF (Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund) har tagit fram skötselnyckeltal för områdena: Gräs, träd, buskar och häckar, rabatter, naturmark, markbeläggningar, vattenanläggningar samt markutrustning. Modellen är ett viktigt steg för att underlätta skötseln av bostadsgårdar, oavsett om den sker i egen regi eller om den ska upphandlas av en entreprenör.

- Det är en styrka att vi gjort detta tillsammans med STAF, vår gemensamma syn är en förutsättning för en lyckad upphandling, säger Patrizia Finessi, projektledare för miljöfrågor på SABO.

Modellen ger konkret hjälp i att uppskatta hur mycket tid man behöver för att sköta utemiljön – på företagsnivå, gårdsnivå eller skötselproduktnivå. Man kan även jämföra hur mycket tid det till exempel tar att sköta en viss yta med rabatter jämfört med en asfalterad yta.  

 

Tid och plats för seminariet:
Onsdag den 21 september, kl. 14.00 -16.00.
ELMIA-mässan Park och Golf, Jönköping.

 

SABO har även tagit fram en skräddarsydd utbildning för de som idag arbetar med utemiljö, ”Att styra skötsel av utemiljö”. Nästa utbildningstillfälle den 17 november är öppen för anställda i SABOs medlemsföretag samt andra företag som arbetar med skötsel av utegårdar.

 

Bifogas:
Presentationsfolder om boken ”Skötselnyckeltal för bostadsgårdar”, som pdf.

Kontakt:
Patrizia Finessi, projektledare för miljöfrågor, SABO: 070-535 55 37

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar