Skattefrågan mest avgörande för hyresrättens utveckling

Socialdepartementet tillsätter en utredning om hur hyresrätten kan utvecklas.
-
Med utredningen visar regeringen att man inser vilken tillgång hyresrätten är på bostads- och arbetsmarknaden. Just därför är det mycket viktigt att Finansdepartementet kommer igång med utredningen om hyresrättens skattemässiga villkor. Den frågan är den absolut mest avgörande för om vi ska kan ha en bostadsmarknad med goda villkor för alla, säger Kurt Eliasson VD för SABO.

Utredarens utgångspunkt är att staten inte ska gynna eller missgynna någon särskild upplåtelseform och han ska därför presentera en analys av villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna för att se till att statens behandling av dem är likvärdig. Det är mycket positivt, anser bransch- och intresseorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Utredaren får även komma med förslag om ändringar av principerna för hyressättning, vid uthyrning som inte sker i näringsverksamhet.

- Här öppnar direktivet för en uppluckring av bruksvärdessystemet, vilket är anmärkningsvärt. Naturligtvis ska vi i Sverige fortsätta ha ett starkt besittningsskydd för alla hyresgäster och jag förutsätter att regeringen inte genar i den frågan, säger Kurt Eliasson.

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11.

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)