Utmaning för fler bostäder: Tävla om SABOs Kombohus!

75 procent av landets kommuner har brist på hyresrätter. Samtidigt saknas idag produktutveckling som effektiviserar bygget av flexibla och mindre flerbostadshus. Det vill bransch- och intresseorganisationen SABO ändra på. Leverantörer och entreprenörer inbjuds därför att tävla om ramavtal för flexibla hus i tävlingen SABOs Kombohus.

En enkät bland SABOs cirka 280 medlemmar visar att de kommunala bostadsbolagen inom de närmaste 2-3 åren behöver bygga 500 nya lägenheter i mindre flerbostadshus. Tyvärr blir sådana mindre projekt ofta dyra eftersom de projekteras och upphandlas individuellt. De administrativa kostnaderna är i stort sett desamma om man bygger ett hus med sex lägenheter eller ett med hundra. Idag saknas det aktiv produktutveckling som leder till effektiva produktionsmetoder för mindre flerbostadshus. Det behövs typhus som kan köpas till fasta priser, på samma sätt som de hus som finns på dagens villamarknad.

Därför bjuds leverantörer och entreprenörer in att delta i tävlingen SABOs Kombohus. Syftet är att sluta ramavtal om typhus som ska vara klara för beställning redan i maj 2011. Anbudsgivarna förbinder sig att producera huset till ett maximalt entreprenadpris på 12 000 kronor/kvm exklusive moms. På huset ställs bland annat kravet att det ska:

  • Uppföras i två våningar och vara tillgänglighetsanpassat med hiss
  • Innehålla 6-8 lägenheter
  • Ha balkong eller uteplats till samtliga lägenheter
  • Ha plats för barnvagnar och rullatorer i trapphuset
  • Ha låg energiåtgång – max 60 kWh/kvm och år

- Ett 20-tal av SABOs medlemsföretag svarar i en enkät att de direkt skulle beställa sådana typhus. Det finns alltså ett uppdämt behov som jag tror och hoppas att byggbranschen tar chansen att uppfylla, säger Gösta Gustavsson, chef för Fastighetsutveckling på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

 

Läs mer/bifogas:
Förutsättningar och regler för tävlingen, se www.sabo.se 
PDF inbjudan till tävlingen
Foto på Gösta Gustavsson

Kontakt:
Gösta Gustavsson, chef Fastighetsutveckling, SABO, 08-406 55 42
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, 08-406 55 25

 

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)