Västervik mötesplats för konferens om sociala frågor i boendet

I Västervik denna vecka möts 120 anställda från kommunala bostadsbolag runt om i landet. Syftet är att diskutera sociala frågor i boendet och delta i utdelningen av SABOs bopris. Representanter för media är välkomna att delta på prisutdelningen torsdag den 8 september.

 

Bransch- och intresseorganisationen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) har cirka 300 medlemsföretag. Många av dem har stor erfarenhet av att framgångsrikt arbeta med sociala frågor. De är föregångare när det gäller att samarbeta med Socialförvaltning, Flyktingmottagning och Polis för att skapa ett gott boende för alla och bidra till den lokala utvecklingen. I mitten av 1980-talet startade SABO Nätverket ”Sociala frågor i boendet”. Därefter har nätverket vuxit och träffas nu en gång per år för att utbyta erfarenheter. Deltagarna arbetar med frågor som trygghet, störningar och områdesutveckling. I år hålls konferensen i Västervik och arrangeras i samarbete med Västerviks Bostads AB.

Under konferensen delas SABOs bopris ut. Tävlingen lyfter fram företag och medarbetare som på ett innovativt och kreativt sätt arbetar med boendefrågor. I år är temat Boende för äldre. Många allmännyttiga bostadsföretag lägger ner ett stort engagemang på att förbättra situationen för sina äldre hyresgäster. Och det behövs - antalet äldre i samhället kommer att öka och deras boende är därför en fråga som kommer att få allt större betydelse.

 

Tid och plats:
8 september kl 8.30, Gränsö slott, Västervik.

 

Kontaktpersoner:
Fredrik Andersson, förvaltare Västerviks Bostads AB, 070-338 72 00
Lena Johansson, chef Boende och Juridik, SABO,
0705-14 00 84

 

 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

Taggar:

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)