Saco: ”Lägg ner Stridsåtgärdsutredningen”

Report this content

I dag har Hamnarbetarförbundets styrelse meddelat att de kan acceptera att skriva på ett likalydande avtal som Transport har med arbetsgivarna för sina medlemmar i Göteborgs containerhamn. Och eftersom just konflikten i Göteborg var skälet till att regeringen förra året tillsatte Stridsåtgärdsutredningen, med syftet att inskränka strejkrätten, är det i och med dagens besked dags att lägga ner den.

”Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ansvarstagande parter och inte på lagstiftning. Konflikten i Göteborg går nu mot en lösning på det sätt som den svenska modellen är tänkt att fungera”, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att parterna, fackliga organisationer och arbetsgivare, har ett stort ansvar för lönebildning och att skriva kollektivavtal som reglerar den största delen av förhållandena på arbetsmarknaden. Det är en modell som har gjort att Sveriges arbetsmarknad fungerar väl och lätt kan anpassas när omvärlden förändras.

I många andra länder, med svagare arbetstagarorganisationer, litar man istället till lagstiftning, men det är på många sätt en mycket sämre väg att gå. Parterna i Sverige har en lång historia av att ta ansvar för att det finns ett stabilt system, och vi ser inte att det finns några skäl att utöka den statliga inblandningen på arbetsmarknaden.

”Saco har motsatt sig alla förslag om att inskränka strejkrätten och tycker att det är helt fel att gå lagstiftningsvägen för att lösa en lokal arbetsmarknadskonflikt”, säger Göran Arrius.

”Regeringen bör snarast meddela att Stridsåtgärdsutredningen läggs ner – arbetsmarknadens parter har visat att de agerar ansvarsfullt och att den svenska modellen lever i högsta välmåga. I dag har vi fått ännu ett bevis på det.”, säger Göran Arrius.

För kommentarer eller intervjuer kontakta:

Carl Fredrik Johansson, pressansvarig, tel 070-7334160