Saco-studenter: ”Högskolorna måste ta ett aktivt ansvar mot en jämställd arbetsmarknad under studietiden !”

Report this content

Den 20 december 2017 fattade regeringen beslut om att Sveriges universitet och högskolor ska synliggöra hur de arbetar mot sexuella trakasserier. Saco studentråds medlemssektioner välkomnar regeringens förslag och ser det som ett positivt led i strävan efter en högre utbildning som i ökad grad bygger på jämställdhet och tolerans. Men det räcker inte, anser studenter i Saco.

2017 blev året då kvinnor från samhällets sektorer reste sig upp, tog stöd av varandra och berättade om sina erfarenheter. Rörelsen kom att bli en frigörelse i strävan efter ett jämställt samhälle och arbetsliv och möttes av stort stöd, både medialt och politiskt.

Samtidigt som #metoo-uppropet placerade frågan om hur vi når en jämställd arbetsmarknad högt på dagordningen kan vi inte stanna vid att enbart synliggöra frågans existens. Högskolorna måste vidta aktiva åtgärder i kampen för ett jämställt arbetsliv, fritt från machokultur och sexuella övergrepp.

I en medlemsundersökning hos Juseks studentmedlemmar, utförd av Ungdomsbarometern, framgår det att andelen studerande kvinnor av förbundets medlemsgrupper med upplevd oro och ångest inför sina studieresultat är betydligt högre än motsvarande gruppen män.

Samma trend följer med ut i arbetslivet. Alarmerande statistik från Saco visar att ohälsotalen för Sveriges akademiker ökar. Detta pekar på ett tydligt faktum - akademin och arbetslivet står inför gemensamma utmaningar. Detta är ett jämställdhetsproblem. Bryggan mellan utbildning och arbete måste lyftas upp i granskarens ljus. Vi kräver tre reformer.

  1. Att akademin ställer krav på att externa aktörer med vilka skolorna samarbetar kan uppvisa att de bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete, för en arbetsplats som bygger på tolerans och respekt.
  2. Att det införs en nationell nolltolerans mot all form av könsrelaterade trakasserier inom ramen för den högre utbildningen. För en trygg studiemiljö, där alla studenter kan nå sin fulla potential.
  3. Att Högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra en kartläggning över vilka åtgärder som landets alla universitet och högskolor vidtar för att främja en jämställd högskola. Informationen ska därefter finnas tillgänglig för nuvarande och blivande studenter.

"Ojämställdhet uppstår inte vid den tidpunkt då vi sätter foten på vår första arbetsplats. Attityder och värderingar grundas redan under studietiden. Nu ställer vi krav på att Sveriges lärosäten ska verka för en jämställd utbildning! Ett avgörande steg i riktning mot en arbetsmarknad, fri från sexuella trakasserier och machokultur", säger Malin Påhls Hansson, 0rdförande för Saco studentråd

Vid kontakt och pressbilder:

Malin Påhls Hansson, Ordförande Saco studentråd

072-078 30 54, malin.pahls.hansson@saco.se

Citat

Ojämställdhet uppstår inte vid den tidpunkt då vi sätter foten på vår första arbetsplats. Attityder och värderingar grundas redan under studietiden
Malin Påhls Hansson