Inbjudan till presskonferens

Inbjudan till presskonferens Fel om ökade klyftor Robert Gidehag och Fredrik Bergström, båda forskare på Handelns Utredningsinstitut, presenterar en omfattande studie där ett stort antal individers inkomster har följts under åren 1968 - 1996. Studien har skett på uppdrag av SAF. Studien visar att debatten på senare tid om ökade inkomstskillnader i många avseenden är felaktig. De centrala slutsatserna är följande: * Fokuseringen på skillnader i årsvisa inkomster är missvisande. Människors inkomster varierar över tiden. Mycket få är rika respektive fattiga under långa perioder - inkomster utjämnas spontant. Redan efter 16 år är har en spontan utjämning av inkomster skett som är lika stor som den som sker i välfärdssystemen på årsbasis. Ett omfattande välfärdssystem är således inte nödvändigt för att uppnå inkomstutjämning. * Inkomströrlighet är därför viktigt, men utjämningspolitiken tenderar att motverka inkomströrlighet. * Trots tendenser till ökade inkomstskillnader under 1980- och 90- talet är inkomstfördelningen extremt sammanpressad i ett internationellt perspektiv. Detta har lett till att det är mycket svårt att med arbete påverka sin ekonomiska situation. Under pressträffen kommer Robert Gidehag och Fredrik Bergström att presentera rapporten "Utjämningspolitiken och dess effekter på inkomstutjämningen och inkomströrligheten". Rapporten och en sammanfattning av den kommer att finnas tillgänglig på presskonferensen. Tid: Onsdagen den 21 februari, klockan 11.00 Plats: SAFs styrelserum, Södra Blasiehomshamnen 4A, 2 tr Ytterligare information, Håkan Eriksson, SAF, tel 08 - 762 64 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00590/bit0001.pdf

Dokument & länkar