Kvinnor inom industrin lönevinnare

Kvinnor inom industrin lönevinnare Kvinnor som arbetar inom industrin har haft en bättre procentuell löneutveckling än männen de senaste fem åren. Det visar en undersökning som SAF har gjort av industrianställda kvinnors och mäns löneutveckling sedan 1995. I samtliga åldersgrupper har de industrianställda kvinnorna ökat sina löner i snabbare takt än männen. Både när det gäller nominell och real löneutveckling har kvinnorna i industrin - oavsett ålder - varit vinnare. Under femårsperioden har kvinnorna i industrin fått reallöneökningar på mellan 16,5 och 19,8 procent. - Resultatet är glädjande. Kvinnorna inom industrin har av allt att döma gynnats av den alltmer ökade inriktningen på individuell lönesättning även för industriarbetare. Det säger SAFs jämställdhetsexpert Anita Trogen i en kommentar till SAF- undersökningen. SAFs undersökning baserar sig på uppgifter från 3000 privata företag inom SAF-området. Ytterligare information: Anita Trogen, tfn 070-636 00 62. OBS! Tabeller över undersökningen finns på www.saf.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar