Svenskt Näringslivs föreslagne VD Göran Tunhammar i Strasbourg: Vi behöver ett företagsamt och konkurrenskraftigt Europ

Svenskt Näringslivs föreslagne VD Göran Tunhammar i Strasbourg: Vi behöver ett företagsamt och konkurrenskraftigt Europa Svenskt Näringslivs föreslagne VD Göran Tunhammar träffade i dag Europaparlamentets talman Nicole Fontaine i Strasbourg. Vid mötet redogjorde Göran Tunhammar för näringslivets prioriteringar under det svenska ordförandeskapet. Dessa framfördes även i samtal med svenska gruppledare i Europaparlamentet. Göran Tunhammar var inbjuden att tala för drygt 80 parlamentsledamöter. Några av huvudpunkterna i talet var: - Gränshinder måste bort. Det finns mycket kvar att göra för den fria rörligheten, och den måste hela tiden få stöd för att nya hinder inte ska kunna resas i de enskilda medlemsländerna. - Ett svenskt gränshinder är att Sverige inte, trots att vi är kvalificerade, finns med i gruppen av euroländer. Svenskt näringsliv önskar att Sverige blir medlem i EMU så snart som möjligt. - Företagsamheten måste stödjas. Det finns i dag alldeles för många regler som kväver initiativkraft och som hindrar små och medelstora företag från att växa. Det behövs en reform av EUs regelverk, som innebär att regler tas bort eller, i vissa fall, ersätts av nya och bättre regler. - Utvidgningen måste underlättas. EUs medlemsländer har ett ansvar för att hjälpa de länder som lidit under kommunismen att få tillträde till gemenskapen av etablerade europeiska marknadsekonomier. OBS! Göran Tunhammars tal finns på SAFs och Industriförbundets gemensamma webbplats under ordförandeskapet: www.eu2001.swedishenterprise.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01010/bit0002.pdf

Dokument & länkar