Utformningen av fastighetsskatten ökar marginalskatten!

Utformningen av fastighetsskatten ökar marginalskatten! - Genom att anpassa begränsningsregeln i fastighetsskatten till hushållens inkomst införs en ny marginalskatt för inkomsttagare som äger sitt boende, säger Jan Herin, chefekonom på SAF, i en kommentar till regeringens planer på ändrad fastighetsskatt. Denna utformning är olycklig, anser SAF, eftersom den leder till att hushåll med låga eller normala inkomster får än svårare att förbättra sin ekonomiska situation. En låg- eller normalinkomsttagare som äger sitt boende och som ökar sin inkomst, exempelvis genom ökade arbetsinsatser, får nu behålla än mindre än tidigare av inkomstökningen. Vid en inkomstökning med 1 000 kr i månaden innebär det nya förslaget att marginalskatten i vissa inkomstskikt stiger med 5 procentenheter. Högre marginaleffekter i skattesystemet riskerar dessutom att ytterligare minska rörligheten på den svenska arbetsmarknaden. Därför anser SAF att regeringen borde sträva åt att minska marginaleffekterna i stället för att ytterligare spä på dem. Ytterligare information: Jan Herin, tel 08 - 762 60 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01300/bit0001.pdf

Dokument & länkar