Delårsrapport för perioden januari- september 2017

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2016. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Koncern - Delårsperioden (jan-sept) 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 808 tkr (6 158 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 382 tkr (-1 248 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,744 kr (-0,507 kr)

Koncern - Tredje kvartalet (juli-sept) 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 845 tkr (1 640 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -938 tkr (-685 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,293kr (-0,278 kr)

VD:s kommentarer

Vi kan fortsatt konstatera att omsättningen liksom föregående kvartal är på väg uppåt. Vi är dock på intet sätt nöjda, utan vi är fortsatt fokuserade på att öka försäljning och på att vända röda siffror till svarta.

Precis som vi rapporterade efter föregående kvartal, så fortsätter vår satsning på att öka våra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Det är också glädjande att vi under perioden och även under oktober månad genomfört rekordmånga säljaktiviteter i närmare 10 länder, vid drygt 20 olika tillfällen, vilket är mer än under något tidigare kvartal i bolagets historia.

Detta är fokuserade satsningar i Skandinavien men även i flera europiska länder. Förhandlingar pågår också med för oss nya, men lokalt väletablerade och renommerade distributörer i Turkiet, Kina, Chile och på Filippinerna.

Flera av våra affärspartners och kunder runtom i världen har kommit att bli sanna ambassadörer för våra produkter och det är med stolthet vi nu följer deras marknadsföring av vårt erbjudande. Som tex i Italien där kustbevakningen nyligen genomförde en presentation av RescueRunner för italienska sjöfartsverket. 

Förhandlingar pågår också med nya sjöräddningskunder i bl.a. Portugal och Pakistan.   

Vi har under perioden också gått in genomförandefasen av projektet Swedpartnership, där syftet är att bygga upp kunskapen om RescueRunner-systemet hos vår distributör för södra Afrika, en marknad som omfattar närmare 30 länder.   

Den 5 oktober arrangerades också en aktieägarträff på Käringön, där deltagarna under trivsamma former i strålande solsken fick möjlighet att se och prova på RescueRunner samt träffa bolagets styrelsemedlemmar.

Med fortsatt högt tempo och årets offensiva satsningar i ryggen, så ser vi fram emot förväntade genombrott på nya marknader och ett mycket lovande 2018.

Kaj Lehtovaara,VD

For more information please contact

Kaj Lehtovaara,                                     

Telefon +46 (0)303-23 07 04
kaj@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller managementtjänster för sjöfarten. Safe at Seas aktie är listad på AktieTorget.

Taggar:

Om oss

Safe at Sea are specialists in developing, manufacturing and customizing safety systems and personal equipment for SAR operations. Our flagship is the RescueRunner, originally developed by the Swedish Sea Rescue Society. The RescueRunner is the most efficient way to safely rescue a person in water.

Prenumerera

Dokument & länkar