En RescueRunner beställd av Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS)

Report this content

Sjöräddningssällskapet (SSRS) beställer en RescueRunner och utökar sin RescueRunner-flotta ytterligare.

SSRS utvecklade en gång i tiden RescueRunner i syfte att kunna genomföra räddningsinsatser i grunda och otillgängliga områden där andra båtar inte kan komma till och man har idag över 60 stycken RescueRunners i drift på de 69 räddningsstationerna i Sverige. Många av SSRS RescueRunners har varit i drift i över 10 år och bidragit till att rädda många liv. Genom beställningen så kommer man att ytterligare öka sin kapacitet att rädda liv till sjöss. 

SSRS är inte bara en kund till Safe at Sea, de är också en viktig partner som bidrar till utveckling och utbildning.

”SSRS arbete är mycket viktigt och uppskattat och det är självklart roligt för oss när man väljer att ytterligare utöka sin flotta och på fler platser använda RescueRunner-systemet.”, säger Henrik Hartman, VD på Safe at Sea AB (publ).

RescueRunnern kommer att levereras under Q4 2020.

Ordervärde är cirka SEK 320.000

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar