Ett RescueRunner-system beställt till norsk räddningstjänst

Report this content

Sortland Brann- og Redning har genom vår norska distributör beställt ett RescueRunner-system till deras verksamhet i nordvästra Norge.

Sortland Brann- og Redning ligger i Vestrålen strax norr om Lofoten. Kustsamhället har mycket aktivitet till sjöss och miljön består av många fjordar, sund och hamnar. Det kan råda hårda väderförhållanden i området och de ser därför RescueRunner som det ultimata SAR-systemet som kan komma till i svåra och grunda vatten. I området finns också stora tidvattenskillnader som gör sjösättningen av andra standardbåtar mindre effektiv jämfört med RescueRunner-systemet som kan sjösättas på flera olika sätt och på olika platser beroende på situation. RescueRunner-systemet medger även snabb och effektiv brandsläckning på öar då utrustning kan tas med ombord på RescueRunnern.

”Det är fantastiska nyheter att Sortland Brannvesen väljer att beställa ett RescueRunner-system, vi hoppas att denna båt blir ett värdefullt verktyg i deras verksamhet” säger Henrik Hartman, VD på Safe at Sea AB (publ).

Båten kommer att levereras i Q3 2021.

Ordervärde: ca. 345 000 SEK

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-19 14:05 CET.

Linda Ahl

Vice President / Sales and Business Development Manager
Linda.Ahl@safeatsea.se

Safe at Sea AB designs, manufactures and sells light, flexible och cost effecient Search-and Rescue SAR systems. These systems contribute to saving lives and optimizing SAR operations around the world and are likely to be the most effecient systems in the world when it comes to rescuing casualties out of the water. The systems involve personal equipment, operating methods, launch-and recovery solutions as well as training. The fundament of Safe at Seas product portfolio is the RescueRunner, SafeRunner, FireRunner and GuardRunner. The company is based in Göteborg, Sweden and listed on the Spotlight stockmarket since the 10th January 2008. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar